Instituce a organizace

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace

Archivy

Kluby, svazy a sdružení

Náboženství a církve

Neziskové organizace

Obecní úřady, samospráva

Obchodní a hospodářské komory

Pobytové sociální služby

Politické strany a hnutí

Státní úřady a instituce

Školy a výchovné instituce

Vědecké a výzkumné ústavy

Velvyslanectví, konzuláty

Zahraniční a mezinárodní instituce

Záchranářské organizace

Zdravotnická zařízení

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR


Zobrazit pouze výsledky lokality "Jihomoravský kraj"Nadace orientačního běhu - www.obnadace.cz

Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů napomáhajících zvyšování fyzické kondice.

Brno - Královo Pole, Těšínská 1217/4 - +420 541 233 821

Nadační fond Koinonia - www.koinonia.wz.cz

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Brno - Staré Brno, Křížová 105/4 - +420 543 249 538

T. J. Komín, o.s. - www.tjkomin.cz

Provoz oddílu tenisu, volejbalu a turistiky.

Brno - Komín, Svratecká 1301/11b - +420 732 634 569

Společnost pro rozvoj biblických studií

Snaha o prohlubování studia Bible, její hlubší poznání a porozumění.

Brno - Starý Lískovec, U hřiště 229/9 + pobočka - +420 547 356 535

Asociace bojových a duchovních umění

Sdružování přátel bojových a duchovních umění.

Brno - Husovice, Svitavská 471/34 - +420 545 241 769

Perspektiva pro Břeclav, o.s. - www.perspektivaprobreclav.cz

Provoz sdružení s cílem zlepšit život ve městě.

Břeclav - Poštorná, Čs. armády 776/202 - +420 603 857 695

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - www.vupt.cz

Výzkum, vývoj, poskytování poradenství a konzultační činnosti v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství.

Troubsko, Zahradní 400/1 - +420 547 138 800, +420 731 840 178

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s. - www.znojemskyrozvoj.cz

Zabýváme se návrhy a realizací rozvojových projektů dle požadavků či potřeb měst a obcí.

Znojmo, Dolní Česká 352/13 - +420 515 248 221, +420 515 248 221

GFPS-CZ - www.gfps.cz

Provozujeme studentskou organizaci nabízející pořádání jazykových kurzů němčiny s možností stipendia a kontaktu se studenty z Německa a Polska.

Brno - Veveří, Arne Nováka 1/1 - +420 721 772 011

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice - www.g.slapanice.cz

Všeobecné osmileté gymnázium pro 260 žáků.

Šlapanice, Riegrova 40/17 - +420 544 228 017

Trialog - www.trialog-brno.cz

Realizace vzdělávacích programů a potřeb rozvoje podnikatelského sektoru.

Brno - Žabovřesky, Colova 2182/17 - +420 542 221 501, +420 542 221 502

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. - www.vske.cz

Tříleté bakalářské studium v rámci studijních programů Ekonomika a management, Bezpečnostně právní studia, Stavební inženýrství. Magisterské studium.

Brno - Veveří, Mezírka 775/1 + pobočka - +420 777 939 107 , +420 543 254 856

ZŠ Tišnov, Smíškova - www.zssmiskova.cz

Základní škola pro 520 žáků s jídelnou a družinou, s rozšířenou výukou jazyků, informatiky a důrazem na sportovní aktivity.

Tišnov, Smíškova 840 + pobočka - +420 606 713 663 , +420 549 415 163

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - www.boromejky.cz

Nabízíme ošetřovatelskou péči starším občanům a dětem.

Znojmo, Křížovnická 3071/26 + pobočky (7) - +420 515 224 025, +420 515 224 120

Český telekomunikační úřad - www.ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Brno - Veveří, Šumavská 525/33 + pobočky (6) - +420 541 428 611

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Brno - Trnitá, Opuštěná 227/4 + pobočky (10) - +420 543 212 073, +420 543 420 010

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Brno - Veveří, Kotlářská 902/53 + pobočky (9) - +420 233 045 810

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1924/5 + pobočky (10) - +420 515 902 760, +420 515 902 771

Bílý kruh bezpečí, o.s. - www.bkb.cz

Poskytujeme odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Brno - Královo Pole, Slovinská 1438/41 + pobočky (7) - +420 732 842 664 , +420 541 218 122

Apoštolská církev, sbor Brno - www.ac-vm.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Židenice, Životského 101/10 + pobočky (5) - +420 739 584 243, +420 739 600 006

MUDr. Zuzana Novotná OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Provoz stomatologické ordinace.

Vyškov - Předměstí, Žižkova 87/13 - +420 530 349 158

Dětská ambulance, s.r.o.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost. Nabídka homeopatie.

Znojmo, 17. listopadu 937/12 - +420 515 227 223

Občanská demokratická strana - www.ods.cz/region.jihomoravsky

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.

Brno - Brno-město, Zámečnická 90/2 + pobočky (23) - +420 603 489 886 , +420 542 218 186

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Brno - Staré Brno, Křížová 86/22 + pobočky (37) - +420 723 576 312 , +420 543 541 283

Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Brno 4 - www.volny.cz/mrs.brno4

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Brno - Líšeň, Ondráčkova 1251/129 - +420 603 143 801 , +420 544 211 459

Oblastní spolek Českého červeného kříže Břeclav - www.cervenykriz.eu

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Břeclav, U Nemocnice 3054/2 + pobočky (33) - +420 519 372 665

Česká strana sociálně demokratická - www.cssd-znojmo.cz

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Znojmo, Dělnická 1436/22 + pobočky (86) - +420 602 680 072

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - www.uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Brno - Staré Brno, Vinařská 965/6 + pobočky (3) - +420 543 559 454

Puncovní úřad - www.puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Brno - Veveří, Veveří 465/18 + pobočky (9) - +420 225 982 123, +420 541 246 249

Katastrální pracoviště Znojmo - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zajištění evidence vlastnických a jiných věcných práv.

Znojmo, Pražská 2734/63a + pobočky (113) - +420 515 224 006

Paprsek - www.uspvo.net

Poskytování sociálních služeb mužům s různým stupněm mentálního postižení.

Velké Opatovice, K Čihadlu 679 - +420 516 478 444

Sociální služby Šebetov - www.socialnisluzbysebetov.cz

Provozování zařízení pro mentálně a tělesně postižené ženy.

Šebetov 1 - +420 516 465 438

Domov u lesa Tavíkovice - www.domovtavikovice.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme celodenní pobyt a stravu, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči.

Tavíkovice 153 - +420 515 300 514

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Střední - brno-stredni.casd.cz

Poskytování pomoci, podpory a společenských vazeb na cestě duchovního i osobního růstu.

Brno - Ponava, Střední 394/10 - +420 775 789 001, +420 775 789 040

Kynologický klub Šlapanice ZO 10302 Moravskoslezského kynologického svazu - www.kkslapanice.com

Sdružení vytváří nezbytné podmínky pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů, organizuje soutěže, chovatelské a výcvikové akce.

Šlapanice, Hřbitovní 40 - +420 736 522 610, +420 776 043 459

Povodí Moravy, s.p. - www.pmo.cz

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Brno - Veveří, Dřevařská 932/11 + pobočky (3) - +420 541 637 111, +420 541 637 202

Český klub nedoslýchavých Help - www.audiohelp.cz

Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených.

Brno - Brno-město, Běhounská 2/22 + pobočky (6) - +420 541 240 381

ZŠ Brno, Kamínky - www.zskaminky.cz

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou.

Brno - Nový Lískovec, Kamínky 368/5 - +420 547 422 777

Vzdělávací nadace Jana Husa - www.vnjh.cz

Podporuje rozvoj svobodného vzdělávání jako základu zdravé občanské společnosti založené na principech demokracie, solidarity a zodpovědnosti.

Brno - Veveří, Cihlářská 957/15 - +420 530 331 240, +420 530 331 241

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - www.uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Brno - Žabovřesky, Vrázova 2744/1 + pobočky (8) - +420 540 003 111, +420 606 732 650

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno - Pisárky, Hroznová 63/2 + pobočky (28) - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Komenského - www.zs-adamov.cz

Základní škola pro 750 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

Adamov, Komenského 324/4 + pobočky (2) - +420 515 531 196

Klub kaktusářů Astrophytum Brno - www.astrophytum.cz

Provoz sdružení se zaměřením na pěstování kaktusů. Pořádáme výstavy a zájezdy.

Brno - Štýřice, Jílová 130/23 - +420 603 795 978, +420 732 423 437

Centrum pro rodinu a sociální péči - www.crsp.cz

Nabízíme volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, také podporu v obtížných životních situacích se zaměřením pro děti, dospívající, snoubence, rodiče, ženy, úplné i neúplné rodiny, seniory a odbornou veřejnost.

Brno - Brno-město, Josefská 516/1 - +420 542 217 464

Střední škola a základní škola Tišnov - www.skolatisnov.cz

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku oborů opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel a ošetřovatel.

Tišnov, nám. Míru 22 - +420 549 410 076

Centrum Kociánka - www.usp-kocianka.cz

Provozování otevřeného zařízení pro denní, týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže s tělesným postižením.

Brno - Královo Pole, Kociánka 93/2 + pobočka - +420 515 504 201

Národní ústav lidové kultury - www.nulk.cz

Zajišťujeme činnost ústavu lidové kultury. Pečujeme o tradiční a lidovou kulturu na území celého státu. Pořádáme kulturní akce, semináře a sympozia.

Strážnice, Zámek 672 + pobočky (2) - +420 518 306 611, +420 518 306 615

Strana:  «« | | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | | 100 | | »»