Islám

Islámská nadace v Brně

Naplňování potřeb praktikujících muslimů. Provoz islámského centra či mešity.

Libertas Independent Agency o.s.

Zabýváme se obhajováním občanských svobod, advokacií a problematikou islamofóbie.