Náboženské organizace

církev svaté víry

Církev svaté víry je církev jejíž členové věří v jediného boha Andělasexu .

Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Zahrnuje společenské akce, besídky, aktivity pro mládež i dospělé.

Oblastní charita Vyškov

Domácí zdravotní péče Vyškov, Rousínov a okolní obce. Pastorační služba. Půjčovna pomůcek. Odlehčovací služba.

Charita Kyjov

Domácí zdravotní péče. Domácí hospic David. Charitní pečovatelská služba Kyjov. Občanská poradna. K-centrum, víceúčelová drogová služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek. C-klub. Humanitární pomoc.

Klášter kapucínů Brno

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Obec křesťanů v České republice

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Schönstattské hnutí

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Biskupství brněnské

Zabýváme se sdružováním farností v regionu Jižní Moravy. Poskytneme Vám přehled jak farností a děkanství, ale i konání nedělních bohoslužeb, církevních akcí a aktualit.

Římskokatolická farnost Znojmo - Louka

Nabízíme vám možnost přijít se podívat na námi pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Přijměte pozvání a seznamte se s místním kostelem.

Ars-Vita

Pořádání přednášek spojených s projekcí diafonických pořadů. Organizování výstav meditativních obrazů.

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé.

BETÁNIE - křesťanská pomoc

Poskytujeme ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech, pobytové služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem.

Nadační fond Koinonia

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Společnost pro rozvoj biblických studií

Snaha o prohlubování studia Bible, její hlubší poznání a porozumění.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání, kulturních a společenských akcí.

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytování ubytování studentkám vysokým škol v Domově sv. Zdislavy. Sestry spolupracují s Radiem Proglas a Diecézní komisí pro zasvěcený život brněnské diecéze. Poskytují duchovní doprovázení snoubencům a ...

Brněnská tisková misie, o.s.

Provoz neziskové společnosti, která se zabývá tiskem a distribucí křesťanských misijních materiálů. Zpracování letáčků, 3D produktů či brožur.

Moravskoslezská křesťanská akademie

Pořádání přednášek, navazování a rozvíjení kontaktů, spolupráce s vysokými školami v oblasti křesťanství.

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme výuka náboženství. Provozujeme chrámový a dětský sbor, klub dětí a maminek či klub seniorů a tatínků.