Farnosti římskokatolické církve

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme výuka náboženství. Provozujeme chrámový a dětský sbor, klub dětí a maminek či klub seniorů a tatínků.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání, kulturních a společenských akcí.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Brno - Komín

V naší farnosti pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Vydáváme farní zpravodaj Laurentius. Náš katechetický tým vede výuku náboženství.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno - Zábrdovice

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, charitativních sbírek a kulturních akcí pro děti i dospělé. Vydáváme farní zpravodaj.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla, Brno

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zajišťujeme vstup do katedrály, věže, klenotnice a krypty. Možnost křtu, biřmování či svatby.

Římskokatolická farnost u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Brno - Staré Brno

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání v kostele. Zajišťuje církevní pohřby a svatby. V roce 1987 byl chrám povýšen papežem Janem Pavlem II.