Katolická charita a misie

Schönstattské hnutí

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

BETÁNIE - křesťanská pomoc

Poskytujeme ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech, pobytové služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem.