Církev římskokatolická

Klášter kapucínů Brno

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Schönstattské hnutí

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytování ubytování studentkám vysokým škol v Domově sv. Zdislavy. Sestry spolupracují s Radiem Proglas a Diecézní komisí pro zasvěcený život brněnské diecéze. Poskytují duchovní doprovázení snoubencům a ...

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Biskupství brněnské

Zabýváme se sdružováním farností v regionu Jižní Moravy. Poskytneme Vám přehled jak farností a děkanství, ale i konání nedělních bohoslužeb, církevních akcí a aktualit.

BETÁNIE - křesťanská pomoc

Poskytujeme ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech, pobytové služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem.

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme výuka náboženství. Provozujeme chrámový a dětský sbor, klub dětí a maminek či klub seniorů a tatínků.

Konvent minoritů v Brně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v chrámě postaveném při minoritském klášteře v historickém centru Brna.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání, kulturních a společenských akcí.

Sekulární františkánský řád

Provozujeme řeholní řád. Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Brno - Komín

V naší farnosti pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Vydáváme farní zpravodaj Laurentius. Náš katechetický tým vede výuku náboženství.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno - Zábrdovice

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, charitativních sbírek a kulturních akcí pro děti i dospělé. Vydáváme farní zpravodaj.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla, Brno

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zajišťujeme vstup do katedrály, věže, klenotnice a krypty. Možnost křtu, biřmování či svatby.

Římskokatolická farnost u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Brno - Staré Brno

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání v kostele. Zajišťuje církevní pohřby a svatby. V roce 1987 byl chrám povýšen papežem Janem Pavlem II.

Miles Jesu

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.