Křesťanství

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Náboženství a církve Křesťanství

Apoštolská církev

Bratrská jednota baptistů

Církev adventistů sedmého dne

Církev bratrská

Církev československá husitská

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Církev Křesťanská společenství

Církev římskokatolická

Církev Slovo života

Církev živého Boha

Českobratrská církev evangelická

Evangelická církev augsburského vyznání

Evangelická církev metodistická

Jednota bratrská

Křesťanské sbory

Luterská evangelická církev augsburského vyznání

Náboženská společnost českých unitářů

Pravoslavná církev

Řeckokatolická církev

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Starokatolická církev

Svědkové Jehovovi

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - www.baptistebrno.cz

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Veveří, Smetanova 758/20 + pobočky (2) - +420 734 681 590 , +420 515 549 780

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - neslyšících - www.bjbneslysicich.cz.

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Brno - Staré Brno, Hybešova 278/37 + pobočky (28) - +420 777 306 240, +420 777 599 679

Klášter kapucínů Brno - www.kapucini.cz

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Brno-město, Kapucínské náměstí 303/5 + pobočky (8) - +420 511 145 796

Obec křesťanů v České republice - www.obec-krestanu.cz

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Brno - Líšeň, Jírova 2191/1 + pobočky (3) - +420 539 011 615

Slovo života Brno, o.s. - www.slovozivota.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Staré Brno, Nové sady 601/37 + pobočky (7) - +420 775 570 691, +420 777 570 692

Diecézní charita Brno - www.brno.charita.cz

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Brno - Veveří, Žižkova 504/3 + pobočky (6) - +420 545 210 672

Diecézní charita Brno - www.dchb.charita.cz

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9 - +420 538 700 950, +420 545 426 610

Schönstattské hnutí - www.schoenstatt.cz/cms

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Brno - Židenice, Viniční 461/69 + pobočky (9) - +420 604 356 532

Biskupství brněnské - www.biskupstvi.cz

Zabýváme se sdružováním farností v regionu Jižní Moravy. Poskytneme Vám přehled jak farností a děkanství, ale i konání nedělních bohoslužeb, církevních akcí a aktualit.

Brno - Brno-město, Petrov 269/8 + pobočky (6) - +420 533 033 111

Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi - www.sestry-nppm.cz

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o děti a nemocné.

Brno - Veveří, Veveří 316/58 + pobočky (3) - +420 515 546 662

Ars-Vita - www.arsvita.cz

Pořádání přednášek spojených s projekcí diafonických pořadů. Organizování výstav meditativních obrazů.

Brno - Líšeň, Scheinerova 1466/16 + pobočky (2) - +420 603 717 948, +420 737 911 074

Náboženská společnost českých unitářů - www.unitaria.cz

Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé.

Brno - Ponava, Staňkova 557/18a + pobočky (4) - +420 545 221 600, +420 549 210 854

BETÁNIE - křesťanská pomoc - www.betanie.eu

Poskytujeme ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech, pobytové služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem.

Brno - Brno-město, Joštova 141/7 (I.poschodí) - +420 603 796 816 , +420 542 217 406

Nadační fond Koinonia - www.koinonia.wz.cz

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Brno - Staré Brno, Křížová 105/4 - +420 543 249 538

Společnost pro rozvoj biblických studií

Snaha o prohlubování studia Bible, její hlubší poznání a porozumění.

Brno - Starý Lískovec, U hřiště 229/9 + pobočka - +420 547 356 535

Armáda spásy v ČR - www.armadaspasy.cz

Církevní a charitativní činnost.

Brno - Zábrdovice, Körnerova 221/1 + pobočky (26) - +420 773 770 238

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Střední - brno-stredni.casd.cz

Poskytování pomoci, podpory a společenských vazeb na cestě duchovního i osobního růstu.

Brno - Ponava, Střední 394/10 - +420 775 789 001, +420 775 789 040

Apoštolská církev, sbor Brno - www.ac-vm.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Židenice, Životského 101/10 + pobočky (5) - +420 739 584 243, +420 739 600 006

Česká kongregace sester dominikánek - www.dominikanky.cz

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytování ubytování studentkám vysokým škol v Domově sv. Zdislavy. Sestry spolupracují s Radiem Proglas a Diecézní komisí pro zasvěcený život brněnské diecéze. Poskytují duchovní doprovázení snoubencům a ...

Brno - Veveří, Veveří 469/27 + pobočky (5) - +420 605 255 857

Brněnská tisková misie, o.s. - www.btm.cz

Provoz neziskové společnosti, která se zabývá tiskem a distribucí křesťanských misijních materiálů. Zpracování letáčků, 3D produktů či brožur.

Brno - Veveří, Smetanova 347/9 - +420 545 224 253, +420 736 528 787

Moravskoslezská křesťanská akademie - www.mska.biz

Pořádání přednášek, navazování a rozvíjení kontaktů, spolupráce s vysokými školami v oblasti křesťanství.

Brno - Veveří, Smetanova 756/14 - +420 537 021 342

Konvent Hospitálského řádu svatého Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně - www.milosrdni.cz

Provozujeme mužský řeholní řád. Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Štýřice, Vídeňská 228/7 + pobočka - +420 608 745 700 , +420 543 165 319

Křesťanské sbory - www.krestanskesbory.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Židenice, Šámalova 3915/15a + pobočky (3) - +420 549 256 365

Pravoslavná církevní obec v Brně - www.pravoslavbrno.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Brno-město, Úvoz 58/62 - +420 542 214 030

Farnost Evangelické církve metodistické v Brně - www.volny.cz/ecm.brno

Farnost pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Kohoutovice, Myslivní 704/51 - +420 777 634 227

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Brno - Staré Brno, Mendlovo náměstí 157/1 - +420 543 424 010

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, Brno - Bystrc - www.faby.cz

Pořádání bohoslužeb, výuka náboženství, provoz farní knihovny.

Brno - Bystrc, náměstí 28. dubna 130/8 - +420 546 220 389

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec - www.farnostliskovec.cz

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme výuka náboženství. Provozujeme chrámový a dětský sbor, klub dětí a maminek či klub seniorů a tatínků.

Brno - Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 454/27 - +420 547 246 575

Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie - www.betanie.cz

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Zahrnuje společenské akce, besídky, aktivity pro mládež i dospělé.

Brno - Štýřice, Kamenná 170/1 + pobočka - +420 736 779 216

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně - cb.cz/brno/diakonie - www.facebook.com/diakonie.kounicova.brno ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

Psychoterapeutická poradna – individuální a skupinová terapie, materiální pomoc, klub seniorů, tvořivý kroužek.

Brno - Veveří, Kounicova 272/15 - +420 604 513 629, +420 777 004 821

Sbor Církve bratrské v Brně - Královopolská - www.cb.cz/brno.kralovopolska

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, nedělních besídek a pravidelných aktivit.

Brno - Žabovřesky, Královopolská 810/74 + pobočka - +420 608 116 565 , +420 511 111 044

Kongregace Sester Učednic Božského Mistra - www.pddm.sweb.cz

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Brno - Stránice, Wolkrova 584/8 - +420 543 240 192

Farní obec Starokatolické církve v Brně - www.starokatolici-brno.org

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Brno - Štýřice, Strž 556/3 - +420 605 831 999

Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické - www.brnensky-seniorat.evangnet.cz

Provoz společenství sborů Českobratrské církve evangelické v oblasti jižní Moravy.

Brno - Brno-město, Opletalova 600/6 - +420 776 216 072 , +420 542 211 453

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně - Židenicích - www.zidenice.evangnet.cz

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a různých setkání.

Brno - Židenice, Jílkova 1655/74 + pobočka - +420 732 806 622 , +420 530 324 052

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně - Husovicích - www.ccehusovice.cz

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Brno - Husovice, Netušilova 720/26 - +420 545 212 420, +420 548 525 680

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II - www.brno-ii.evangnet.cz

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Zaměřujeme se na víru, lásku a naději. Patříme ke Kristově církvi.

Brno - Veveří, Lidická 719/79 - +420 541 212 469, +420 541 233 859

Sbor Církve bratrské v Brně - cb.cz/brno - www.facebook.com/cirkev.bratrska.kounicova

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Pěvecký sbor zpívá písně různých žánrů a z různých období – od středověkých koled přes písně z období baroka po tvorbu současnou i vlastní. Různé aktivity pro děti a mládež, klub rodičů a dětí.

Brno - Veveří, Kounicova 272/15 - +420 608 278 141

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Západ - brnozapad.casd.cz

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Brno - Lesná, Okružní 823/21 - +420 775 789 040

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Olomoucká - www.casdbrnol.cz

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Brno - Černovice, Olomoucká 642/43 - +420 775 789 034

Sbor Křesťanské společenství Brno - www.ksbrno.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Kohoutovice, Pavlovská 510/7 - +420 777 572 766

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Brně - Líšni

Nabídka programů pro děti a mládež.

Brno - Líšeň, Horníkova 2533/34a - +420 776 848 700 , +420 544 230 542

Provincie bratří františkánů - www.ofm.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Husovice, Vranovská 766/103 + pobočky (6) - +420 545 576 475

Provincie Řádu minoritů v ČR - www.minorite.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Brno - Brno-město, Minoritská 469/1 - +420 608 888 270 , +420 511 119 048

Konvent minoritů v Brně - www.brno.minorite.cz

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v chrámě postaveném při minoritském klášteře v historickém centru Brna.

Brno - Brno-město, Minoritská 469/1 - +420 511 119 048

Konvent sester alžbětinek v Brně - www.alzbetinky.webnode.cz

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Brno - Štýřice, Kamenná 207/36 - +420 737 351 092 , +420 543 214 940

Strana:  | 1 | 2 | | »»