Křesťanství

Konvent minoritů v Brně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v chrámě postaveném při minoritském klášteře v historickém centru Brna.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Pořádání bohoslužeb, duchovních setkání, kulturních a společenských akcí.

Sekulární františkánský řád

Provozujeme řeholní řád. Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Brno - Komín

V naší farnosti pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Vydáváme farní zpravodaj Laurentius. Náš katechetický tým vede výuku náboženství.

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno - Zábrdovice

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, charitativních sbírek a kulturních akcí pro děti i dospělé. Vydáváme farní zpravodaj.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla, Brno

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zajišťujeme vstup do katedrály, věže, klenotnice a krypty. Možnost křtu, biřmování či svatby.

Římskokatolická farnost u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Brno - Staré Brno

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání v kostele. Zajišťuje církevní pohřby a svatby. V roce 1987 byl chrám povýšen papežem Janem Pavlem II.

Řeckokatolická farnost v Brně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele z 15. století.

Miles Jesu

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Komunita Sester dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého

Ženský řeholní řád. Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání pro členy církve i veřejnost. Věnujeme se výchově a vzdělávání zvláště chudých dětí.

Monastýr svaté kněžny české Ludmily

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání pro členy i veřejnost. Provozujeme misijní monastýr, kde se věnujeme pomoci cizincům, migrantům či seniorům.

Vysokoškolské katolické hnutí Brno, o.s.

Organizování studentských mší svatých, výletů, koncertů a dalších akcí pro studenty, kterým je blízká římskokatolická víra.