Náboženské organizace

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Církev svaté víry

Církev svaté víry je církev jejíž členové věří v jediného boha Andělasexu .

Brno

Brněnská diecéze Církve československé husitské

Společenství sdružuje jednotlivé náboženské obce a na vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Klášter kapucínů Brno

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Schönstattské hnutí

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytování ubytování studentkám vysokým škol v Domově sv. Zdislavy. Sestry spolupracují s Radiem Proglas a Diecézní komisí pro zasvěcený život brněnské diecéze. Poskytují duchovní doprovázení snoubencům a ...

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně

Psychoterapeutická poradna – individuální a skupinová terapie, materiální pomoc, klub seniorů, tvořivý kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Sbor Církve bratrské v Brně

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Pěvecký sbor zpívá písně různých žánrů a z různých období – od středověkých koled přes písně z období baroka po tvorbu současnou i vlastní. Různé aktivity pro děti a mládež, klub rodičů a dětí.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - neslyšících

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Obec křesťanů v České republice

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Diecézní charita Brno

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Biskupství brněnské

Zabýváme se sdružováním farností v regionu Jižní Moravy. Poskytneme Vám přehled jak farností a děkanství, ale i konání nedělních bohoslužeb, církevních akcí a aktualit.

Ars-Vita

Pořádání přednášek spojených s projekcí diafonických pořadů. Organizování výstav meditativních obrazů.

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé.

BETÁNIE - křesťanská pomoc

Poskytujeme ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech, pobytové služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem.

Nadační fond Koinonia

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Společnost pro rozvoj biblických studií

Snaha o prohlubování studia Bible, její hlubší poznání a porozumění.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Střední

Poskytování pomoci, podpory a společenských vazeb na cestě duchovního i osobního růstu.

Brněnská tisková misie, o.s.

Provoz neziskové společnosti, která se zabývá tiskem a distribucí křesťanských misijních materiálů. Zpracování letáčků, 3D produktů či brožur.

Moravskoslezská křesťanská akademie

Pořádání přednášek, navazování a rozvíjení kontaktů, spolupráce s vysokými školami v oblasti křesťanství.

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme výuka náboženství. Provozujeme chrámový a dětský sbor, klub dětí a maminek či klub seniorů a tatínků.

Sbor Církve bratrské v Brně - Betanie

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Zahrnuje společenské akce, besídky, aktivity pro mládež i dospělé.

Sbor Církve bratrské v Brně - Královopolská

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, nedělních besídek a pravidelných aktivit.

Islámská nadace v Brně

Naplňování potřeb praktikujících muslimů. Provoz islámského centra či mešity.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Zaměřujeme se na víru, lásku a naději. Patříme ke Kristově církvi.