Nadace a nadační fondy

Galerie MIRO

Galerie MIRO

Vystavujeme, prodáváme, pronajímáme, dovážíme a vyvážíme obrazy a výtvarné umění. Poradenství v oblasti prodeje a nákupu uměleckých děl světové klasické moderny (Picasso, Chagall, Braque, Dalí, Warhol atd.) a špičkového současného českého i světového ...

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

Program adopce chrtů na záchranu životů vysloužilých dostihových chrtů z Irska a Velké Británie. Zajištění záchrany a pomoci pro psy v českých útulcích. Záchrana psů galgo a podenco ze Španělska a ostrova Tenerife. Likvidace množíren a pomoc týraným a ...

DRFG a.s.

DRFG a.s.

Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Preferujeme investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. Majoritním vlastníkem je David Rusňák, …

Nadační fond Lepší vyhlídky

Chceme poskytovat kvalitní vzdělávací systém v oblasti soft skills pro mladé lidi. Chceme našim studentům umožňovat realizaci jejich plánů a podnikatelských záměrů, tak, aby naplňovali svou životní vizi. Prostřednictvím vzdělávání mladých lidí chceme ...

Nadační fond Foskar

Udělování ocenění za výrazný počin v aktivním hudebním i tanečním folklóru a folklorismu v České republice.

Pro dětský smích - nadační fond

Pro dětský smích - nadační fond

Hlavním úkolem nadačního fondu Pro dětský smích je zkvalitnění života dětí trpícími závažnými nemocemi, pobývajícími v nemocničních a vzdělávacích zařízeních a snažíme se o přímou pomoc pro děti trpícími těžkými, onkologickými, nebo neurologickými nemocemi. …

Nadační fond Petra Samohýla

Podpora veterinárního lékařství a všech souvisejících činností.

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Podpora ekologických projektů v regionech České republiky.

Nadace Leoše Janáčka

Podpora rozvoje duchovních hodnot spočívajících v životním díle Leoše Janáčka.

Nadace orientačního běhu

Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů napomáhajících zvyšování fyzické kondice.

Nadační fond Koinonia

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Vzdělávací nadace Jana Husa

Podporuje rozvoj svobodného vzdělávání jako základu zdravé občanské společnosti založené na principech demokracie, solidarity a zodpovědnosti.

Nadace EKO 2000

Poskytování pomoci ke zlepšování životního prostředí. Zaměření na obnovitelné zdroje domácností v rodinných domech a bytových domech.

Nadační fond Kociánka

Shromažďování a vynakládání finančních prostředků na zlepšení a zkvalitnění péče o děti a mládež s tělesným postižením.

Nadace Sophia

Zabýváme se podporou vzdělávacích akcí, školení a seminářů. Zajišťujeme vytváření i poskytování stipendií a podporujeme stipendijní programy.

Nadační fond New Vision for Helping Africa

Podpora humanitární a rozvojové pomoci. Poskytování pomoci místním samosprávám a organizacím v Africe.

Nadace Hnutí Grálu v České republice

Zabýváme se pořádáním veřejných přednášek, seminářů, kulturních akcí a besed na témata životních otázek. Pořádáme vícedenní pobytů pro děti i dospělé.

Lýskův nadační fond

Činnost nadačního fondu zaměřeného na vzdělávání dětí v oblasti hudby a hudební teorie.

Nadační fond Niké

Pomoc všem strádajícím po stránce materiální nebo emociální, podpora jednotlivců v tíživých sociálních či ekonomických situacích.

Nadace Envioptimum

Organizace celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.

Nadační fond Hellenika

Podpora kultury řecké menšiny žijící v Brně a přilehlých oblastech.

Nadační fond Modrý hroch

Snaha o zlepšení prostředí při ústavní léčbě a modernizaci léčebně preventivní péče o poraněné děti.

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri

Pomoc chudým v zemích třetího světa prostřednictvím křesťanských misionářů. Podpora sirotků a podvyživených dětí ve Rwandě a Kongu.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ

Nadační fond podporuje vzdělávání lékařů v oblasti akutní medicíny a provozuje publikační portál pro odborné lékařské články.