Neziskové organizace • Brno a okolí

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

Greyhound Adoption Czech Republic je zapsaný spolek pro adopci vysloužilých dostihových chrtů. GACR provozuje dočasné domovy pro týrané a opuštěné psy. Podporuje materiálně a spolupracuje s útulky pro psy. Program adopce chrtů na záchranu životů …

258 kmProboštov, Olšová 673 (1. poschodí)
Nadace Leoše Janáčka

Nadace Leoše Janáčka

Historie Nadace Leoše Janáčka, která působí v Brně od roku 1991, sahá do třicátých let dvacátého století. Od samého začátku je naším čestným posláním udržovat a rozvíjet hodnoty vycházející z Janáčkovy tvůrčí, organizační a pedagogické činnosti. Podporuje …

Kineziologie One Brain – Iva Hemská

Kineziologie One Brain – Iva Hemská

Osobnostní rozvoj, kineziologie, koučink NLP. Pomoc při řešení problémů s učením, strachem, dyslexií, hyperaktivitou, problémy vztahové, pracovní atd. Řešení jakýchkoli potíží v přítomnosti u dětí, dospělých a zvířat. Zaměřuji se na metodu Kineziologie One …

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně …

Ortotechnika, a.s.

Ortotechnika, a.s.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje v provozovnách po celé České republice služby v oblasti ortopedické protetiky. Naše provozovny jsou smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven a lze u nich uplatnit i poukazy na ortopedické pomůcky. Našimi …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Arte Venandi – plašení holubů

Arte Venandi – plašení holubů

Plašení a ochrana proti holubům na rodinných a panelových domech – plašení a odchyt zdivočelých holubů ve městech v exteriéru včetně likvidace pomocí odchytových zařízení, s cílem tlumení výskytu holubů v kontrolované lokalitě. Regulace počtu holubů na …

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Jsem terapeutka, lektorka, poradce v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje, mistr učitel …

ASH, s.r.o.

ASH, s.r.o.

Schodolezy LG 2004, Liftkar, Explorer a Jolly – v nabídce je 15 typů schodolezů, předvedení zdarma. Jsme přímými servisními dovozci schodolezů LG a Liftkar, proto máme velmi nízké ceny. Prodej, výkup, repasy, servis. Také máme v nabídce elektrické rudly HD …

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb …

Psychologická praxe – Mgr. Daniel Žahour

Psychologické poradenství a diagnostika. Psychologická terapie a hypnóza. Změna komunikace a osobní rozvoj. Kurzy neverbální komunikace.

Dětské rehabilitační centrum a centrum pomoci Kyjevská

Dětské rehabilitační centrum a centrum pomoci Kyjevská

Zařízením pro zdravotně znevýhodněné děti a děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jde především o péči rehabilitační, ale součástí komplexní zdravotní péče je i péče logopedická, …

DRFG a.s.

DRFG a.s.

Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Preferujeme investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. Majoritním vlastníkem je David Rusňák, …

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri

Pomoc chudým v zemích třetího světa prostřednictvím křesťanských misionářů. Podpora sirotků a podvyživených dětí ve Rwandě a Kongu.

ProfiLidi.cz – pomáháme šikovným rukám k přivýdělku | ProfiLidi.cz

Poskytujeme prostor pro přivýdělek komukoliv, kdo má co nabídnout a zároveň pomoc každému, který by rád využil jeho služeb.

Brno
Vaizard, o.p.s.

Vaizard, o.p.s.

Nestátní nezisková organizace jejímž posláním je podpora rozvoje společnosti v kulturním, zdravotním, vzdělanostním a občanském smyslu na místní i mezinárodní úrovni.

Brno

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., krajská organizace Jihomoravského kraje

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace - děti a mládež

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno

Nabízíme služby pro tělesně postižené včetně poradenství a aktivizačních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace - vozíčkáři

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Triada - Poradenské centrum, o.s.

Nabízíme sociální služby v oblastech občanského, sociálně právního a rodinného poradenství a náhradní rodinné péče.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. Realizujeme vzdělávací programy.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Nadace Fons Salutis

Podpora projektů pro zlepšení zdraví občanů.

Územní odborné pracoviště v Brně

Územní odborné pracoviště v Brně

Územní odborné pracoviště NPÚ v Brně se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Jihomoravského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

King´s Kids ČR

Pořádáme rodinné tábory, mezigenerační aktivity, výlety, konference či akce pro děti a mládež. Nabízíme semináře pro pracovníky s dětmi.

Nadační fond Modrý hroch

Snaha o zlepšení prostředí při ústavní léčbě a modernizaci léčebně preventivní péče o poraněné děti.

Sekce romských poradců České republiky

Nabídka sociálního, pracovně-právního a psychologického poradenství pro příslušníky romské menšiny.

Nadační fond Campianus

Zajišťujeme prostředky na stavbu koncertních varhan.

Nadační fond Niké

Pomoc všem strádajícím po stránce materiální nebo emociální, podpora jednotlivců v tíživých sociálních či ekonomických situacích.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Jihomoravského kraje, o.s.

Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně.

Rozkoš bez rizika

Nabídka prevence a léčby sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS ženám, které poskytují placené sexuální služby, ale i lidem s rizikovým stylem života.

ZAVŘENO (Otevírá v St 17:00)

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Brno-střed

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Lotos Brno

Nabídka dlouhodobé rehabilitace osob se závislostí na alkoholu. Pomoc při hledání vhodného pracovního místa.

EFT terapie Mgr. Martina Přichystalová

Psychologické poradenství, EFT terapie, autopatie, kvalitní české přípravky pro zdraví Energy.

MAGDALENIUM

Nabízíme pomoc obětem domácího násilí. Provozování azylového domu.

Modrá pomáhá, z.s.

Organizace poskytující volnočasové terapie, pohybové aktivity a sociálně aktivizační služby klientům s diagnózou poruchy autistického spektra na území Jihomoravského kraje.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Česká myelomová skupina, nadační fond

Podpora výzkumu mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem.

Andělka - sociální družstvo

Nabídka zaměstnání pro zdravotně znevýhodněné osoby. Kompletace výrobků papírenského průmyslu a výroba dekoračních předmětů.

Obec Slovákov v Brně

Provoz občanského sdružení Slováků a příznivců Slovenska a slovenské kultury žijících v Brně a okolí.

o.s. LORM - společnost pro hluchoslepé

Občanské sdružení poskytující služby a komplexní systematickou péči hluchoslepým osobám po celé ČR.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Teen Challenge International ČR

Organizace pomáhá lidem, kteří prožili stresovou životní situaci. Program Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám. Tento křesťanský program se zaměřuje na konkrétní pomoc studentům v jejich vztahu k …

Nadační fond Koinonia

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Občanské sdružení Anabell

Občanské sdružení Anabell

Provoz specializované poradny a knihovny. Poskytování informací o poruchách příjmu potravy. Pořádání přednášek a kurzů.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů.

Anonymní Gambleři Česko

Společenství Anonymních Gamblerů v České republice.

Centrum sociálních služeb

Provozujeme středisko krizové sociální pomoci pro muže i ženy v extrémní sociální tísni. Dále poskytujeme lékařskou pomoc.