Neziskové organizace

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Neziskové organizace

Český červený kříž

Humanitární organizace

Nadace a nadační fondy

Organizace na ochranu zvířat

Organizace pro ženy

Pomoc dětem

Pomoc nemocným

Pomoc zdravotně postiženým

Útulky pro zvířata

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"Liga lidských práv - www.llp.cz

Provozujeme nevládní organizaci zaměřenou na ochranu lidských práv. Tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy.

Brno - Veveří, Burešova 615/6 - +420 545 210 446, +420 545 240 012

Společnost pro studia člověka

Organizování a podporování akcí napomáhajících celostnímu pochopení člověka.

Brno - Zábrdovice, Šámalova 727/85 - +420 777 850 836 , +420 545 214 682

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město - www.cck-brno.cz

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Brno - Trnitá, Křenová 219/66 - +420 541 212 318

SOZE - www.soze.cz

Poskytujeme právní, sociální a psychologické poradenství žadatelům o azyl. Realizujeme volnočasové a vzdělávací programy.

Brno - Husovice, Mostecká 855/5 + pobočky (2) - +420 515 536 356, +420 545 213 643

Občanské sdružení Anabell - www.anabell.cz

Provoz specializované poradny a knihovny. Poskytování informací o poruchách příjmu potravy. Pořádání přednášek a kurzů.

Brno - Zábrdovice, Bratislavská 183/2 (4. patro) + pobočky (3) - +420 542 214 014

Archa Community, o.s. - www.archa-community.cz

Organizování volnočasových aktivit založených na křesťanských zásadách pro postižené děti a mládež.

Brno - Královo Pole, Metodějova 187/2 - +420 724 368 123

Nadace Sophia - www.nadacesophia.cz

Zabýváme se podporou vzdělávacích akcí, školení a seminářů. Zajišťujeme vytváření i poskytování stipendií a podporujeme stipendijní programy.

Brno - Štýřice, Londýnské náměstí 856/2 - +420 542 135 351, +420 603 192 202

Oblastní spolek ČČK Brno - venkov - www.cervenykriz.eu

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Brno - Veveří, Štefánikova 836/1 + pobočky (33) - +420 541 211 657

Nadační fond dětské onkologie Krtek - www.krtek-nf.cz

Podpora komplexní péče o onkologicky nemocné děti.

Brno - Černá Pole, Černopolní 217/22a - +420 725 396 911 , +420 545 244 411

Český svaz žen o.s. - www.csz.cz

Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Brno - Černovice, Řehořova 1165/5 + pobočky (12) - +420 548 535 016

Na počátku, o. s. - www.napocatku.cz

Podpora a poskytování poradenství a azylového ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Brno - Husovice, Soběšická 560/60 - +420 774 440 821 , +420 548 221 405

DROM, romské středisko - www.drom.cz

Hlavním posláním je poskytovat sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zmírňovat rizika sociálního vyloučení a napomáhat zlepšení životní situace osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím nabídky sociálních ...

Brno - Zábrdovice, Bratislavská 227/41 - +420 725 128 964 , +420 545 211 576

Česká myelomová skupina, nadační fond - www.myeloma.cz

Podpora výzkumu mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem.

Brno - Brno-město, Komenského náměstí 220/2 (Lékařská Fakulta) + pobočka - +420 728 854 226 , +420 532 232 144

Maják, nadační fond - www.majak-brno.cz

Podpora a šíření křesťanských myšlenek a zásad mezi mládeží.

Brno - Lesná, Dusíkova 824/5 - +420 548 221 566

Modrá linka, o.s. - www.modralinka.cz

Provoz linky důvěry, možnost konzultace problémů s odborníky.

Brno - Černá Pole, Lidická 1880/50 - +420 608 902 410 , +420 549 241 010

Nadační fond New Vision for Helping Africa

Podpora humanitární a rozvojové pomoci. Poskytování pomoci místním samosprávám a organizacím v Africe.

Brno - Jundrov, Optátova 874/46a - +420 737 070 754 , +420 542 213 315

Domov pro mne, o.s. - www.domovpromne.cz

Občanské sdružení pomáhá zdravotně postiženým. Nabízí odlehčovací služby, rekondiční pobyty a osobní asistenci.

Brno - Veveří, Kounicova 299/42 - +420 605 035 380 , +420 541 245 664

Nadace Hnutí Grálu v České republice - www.hnutigralu.cz

Zabýváme se pořádáním veřejných přednášek, seminářů, kulturních akcí a besed na témata životních otázek. Pořádáme vícedenní pobytů pro děti i dospělé.

Brno - Husovice, Nováčkova 379/26 - +420 545 213 964

Sdružení Filia

Provoz nestátní, necírkevní, neziskové organizace s humanitárním programem.

Brno - Štýřice, Kamenná čtvrť 696/111 - +420 543 233 459

Občanské sdružení Luna

Zaměřujeme se na problematiku klimakteria.

Brno - Komárov, Černovická 619/13 - +420 545 234 483

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, o.s. - www.podnikatelky.eu

Pomáháme podnikajícím ženám a ženám ve vyšších manažerských pozicích vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace. Pořádáme kurzy a semináře.

Brno - Jundrov, Veslařská 240/43 + pobočka - +420 602 277 336 , +420 542 425 269

Obec Slovákov v Brně - www.slovaci-brno.cz

Provoz občanského sdružení Slováků a příznivců Slovenska a slovenské kultury žijících v Brně a okolí.

Brno - Trnitá, Křenová 224/67 - +420 604 617 747

Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Podpora a rozvoj sociální péče a služeb.

Brno - Brno-město, Mečová 368/5 - +420 542 210 165

Nadace Šance 21.

Podpora výzkumu a vývoje léčby prostřednictvím kmenových buněk.

Brno - Husovice, Dukelská třída 472/78 - +420 605 257 817

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR - www.spdn-cr.org

Poskytujeme pomoc duševně nemocným. Spolupracujeme s českými a mezinárodními organizacemi. Poskytujeme poradenskou činnost pro členy sdružení.

Brno - Brněnské Ivanovice, Tuřanská 199/12 - +420 549 418 205, +420 724 240 840

Pro-Bio Regionální centrum Jižní Morava - www.pro-bio.cz

Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství.

Brno - Veveří, Kotlářská 902/53 - +420 774 710 391

Organizace pro pomoc uprchlíkům - www.opu.cz

Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. Realizujeme vzdělávací programy.

Brno - Staré Brno, Leitnerova 682/9 + pobočky (3) - +420 731 928 388 , +420 543 210 443

Kontakt bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér - www.kontaktbb.cz

Pořádání školení a sportovních či pobytových akcí pro osoby s handicapem.

Brno - Královo Pole, Srbská 2741/53 + pobočky (3) - +420 724 372 773

Rozkoš bez rizika - www.rozkosbezrizika.cz

Nabídka prevence a léčby sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS ženám, které poskytují placené sexuální služby, ale i lidem s rizikovým stylem života.

Brno - Zábrdovice, Vlhká 166/10 + pobočky (2) - +420 737 525 429 , +420 545 578 565

Lýskův nadační fond

Činnost nadačního fondu zaměřeného na vzdělávání dětí v oblasti hudby a hudební teorie.

Brno - Veveří, Kotlářská 655/4 - +420 723 623 340, +420 737 606 784

Nadační fond Niké - www.nadacnifondnike.cz

Pomoc všem strádajícím po stránce materiální nebo emociální, podpora jednotlivců v tíživých sociálních či ekonomických situacích.

Brno - Brno-město, Dvořákova 44/14 - +420 775 858 367 , +420 542 425 255

Nadační fond Hellenika

Podpora kultury řecké menšiny žijící v Brně a přilehlých oblastech.

Brno - Slatina, Dědická 1015/22 - +420 731 003 823 , +420 545 217 528

Společnost E, Czech Epilepsy Association - www.spolecnost-e.cz

Organizace sdružuje spoluobčany postižené epilepsií, jejich rodiny a přátele. Šíří informace o epilepsii a sociálních službách mezi veřejností.

Brno - Veveří, Kounicova 286/43 + pobočky (2) - +420 777 260 619 , +420 546 212 122

Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s. - www.ecpn.cz

Organizování festivalů, přehlídek, kurzů znakového jazyka a vzdělávacích výměnných akcí pro neslyšící.

Brno - Královo Pole, Vodova 1391/35 - +420 541 211 389, +420 541 212 401

Sordos - sdružení pro kulturu neslyšících

Zajišťování pomoci sluchově postiženým spoluobčanům.

Brno - Královo Pole, Božetěchova 1/2 - +420 541 215 753

DebRA ČR - www.debra-cz.org

Organizace sdružuje pacienty postižené kožní nemocí Epidermolysis bullosa a pomáhá jim. Dále pořádá projekty a události.

Brno - Černá Pole, Černopolní 212/9 - +420 532 234 318, +420 800 115 573

AA - Anonymní alkoholici - www.anonymnialkoholici.cz

Provozujeme svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu.

Brno - Černá Pole, Kudelova 1855/8 + pobočky (38) - +420 773 138 303

Nadace Fons Salutis

Podpora projektů pro zlepšení zdraví občanů.

Brno - Brno-město, Minoritská 469/1 - +420 723 266 679

Nadační fond Zdraví a vzdělání - www.lodicka.cz

Zabýváme se péčí o zdraví a rozvoj vzdělávání handicapovaných dětí.

Brno - Veveří, Lidická 716/73 - +420 731 400 005

Nadační fond Modrá kotva - www.modrakotva.cz

Získávání zdrojů pro podporu výzkumu a klinických zkoušek protinádorových vakcín a uvádění tohoto způsobu léčby do praxe.

Brno - Černá Pole, Muchova 1096/27 - +420 724 601 387 , +420 532 234 980

Ženy50 - www.zeny50.cz

Sdružujeme ženy ve věku kolem padesáti let i starší. Organizujeme PC a jazykové kurzy, semináře, besedy, seznamku a sportovní aktivity.

Brno - Staré Brno, Anenská 10/10 (4. patro) - +420 728 740 449, +420 732 348 993

PIMOS-Podpora integrace menšin - www.mensiny.eu

Poskytování poradenství sociálně-právního charakteru cizincům. Podpora aktivit společenského a kulturního života.

Brno - Zábrdovice, Francouzská 422/89 - +420 777 347 187

Nadační fond Modrý hroch - www.modryhroch.cz

Snaha o zlepšení prostředí při ústavní léčbě a modernizaci léčebně preventivní péče o poraněné děti.

Brno - Brno-město, Rašínova 103/2 - +420 728 750 779 , +420 542 210 562

HoSt - Home-Start Česká republika - www.hostcz.org

Zajištění aktivizačních služeb rodinám s dětmi do 6 let.

Brno - Zábrdovice, Zábrdovická 10/5 + pobočky (2) - +420 777 801 405

o.p.s. Proč já?!

Pomoc dětem s poruchami chování nebo ze sociálně slabých rodin a jejich rodinám včetně prevence.

Brno - Královo Pole, Havlišova 2407/14 - +420 739 327 503, +420 777 755 262

Rotaract Club Brno - www.rotaractbrno.org

Sdružení mladých lidí vykonávajících humanitární službu, environmentální projekty, vzdělávací aktivity a práce vedoucí k rozvoji jejich okolí.

Brno - Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2 - +420 776 719 676

ParaCENTRUM Fenix - www.pcfenix.cz

Nabídka rekondiční, rekvalifikační a poradenské činnosti. Provoz sportovního a kulturně oddechového centra pro vozíčkáře.

Brno - Bohunice, Netroufalky 787/3 - +420 733 589 567 , +420 547 210 382

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace - děti a mládež

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Brno - Brno-město, Mečová 368/5 - +420 775 745 778 , +420 547 250 770

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Jihomoravského kraje, o.s. - www.nipi.cz

Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně.

Brno - Brno-město, Malinovského náměstí 624/3 + pobočky (18) - +420 545 222 203

Triada - Poradenské centrum, o.s. - www.triada-centrum.cz

Nabízíme sociální služby v oblastech občanského, sociálně právního a rodinného poradenství a náhradní rodinné péče.

Brno, Orlí 516/20 - +420 774 409 909 , +420 542 221 499

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | | »»