Neziskové organizace

Semináře EU Brno

Nadační fond Pro dětský smích pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele.
www.info-brno.cz/novinka-172-seminareEU.html

Orel jednota Dolní Bojanovice

Jsme nezisková, křesťanská organizace věnující se hlavně dětem (sportovní aktivity, tábory...). Provozujeme společenské centrum nacházející se v blízkosti vinařské cyklistické stezky. Nabízíme ubytování s vlastním sociálním zařízením, restauraci, bowling, ...

Charita Kyjov

Domácí zdravotní péče. Domácí hospic David. Charitní pečovatelská služba Kyjov. Občanská poradna. K-centrum, víceúčelová drogová služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek. C-klub. Humanitární pomoc.

Diecézní charita Brno - Nízkoprahové denní centrum

Poskytování sociálních služeb lidem bez přístřeší či osobám v nouzi. Služby mohou využít také cizinci a příslušníci etnických menšin.

ZAVŘENO (Otevírá 07:00)

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Jsme nezisková organizace zaměřená na manželství a rodinné hodnoty. Nabízíme řadu volnočasových aktivit zaměřených na zlepšení rodinného života pro rodiče a děti formou tvůrčích, vzdělávacích a sportovních kurzů pro děti i dospělé. Pořádáme kurzy finanční a …

ZČ HB BRĎO - Vlkani Mikulčice

Provádění aktivit v oblasti ekologické výchovy pro děti i širší veřejnost. Práce pro přírodu a životní prostředí.

Oáza Hodonín středisko speciálních služeb

Nabízíme bezbariérové ubytování skupin těžce zdravotně handicapovaných. K dispozici je i multifunkční klubovna se zastřešeným ohništěm.

Oblastní spolek ČČK Hodonín

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Občanské sdružení Krok

Nabídka pomoci lidem, kteří se stali drogově, či jinak závislými a jejich rodinám včetně preventivních služeb.

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Poskytujeme integrované služby sociální péče a prevence zahrnující sociální poradenství, rehabilitaci, pomoc pro lidi bez domova a pobytové služby.

Svaz zdravotnĕ postižených občanů

Poskytování poradenství a osobní asistence zdravotně postiženým.

AA - Anonymní alkoholici

Provozujeme svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Hodonín

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme poradenství.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Kyjov

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Svatobořice-Mistřín

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Vracov

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Blatnice pod Svatým Antonínkem

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Liga vozíčkářů, z. ú.

Nezisková organizace se sídlem v Brně, aktivní po celé ČR. Jejím hlavním posláním je snaha o zařazování osob s postižením do většinové společnosti. Osobní asistence, poradenství a informace, práce, vzdělávání a integrace.

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, obecně prospěšná společnost

Usilujeme o co největší nezávislost osob se sluchovým postižením a seniorů na druhých osobách a institucích. Hájíme jejich práva a zájmy.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

KLUB STOMIKŮ ILCO KYJOV, z.s.

Nezisková organizace, která sdružuje lidi postižené stomií, vývodem tlustého nebo tenkého střeva. Klub vznikl na základě iniciativy chirurgického oddělení a stomasester. Cílem klubu stomiků je informovat odbornou i laickou veřejnost o stomicích a jejich ...