Pomoc dětem

Semináře EU Brno

Nadační fond Pro dětský smích pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele.
www.info-brno.cz/novinka-172-seminareEU.html

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Nabízím také výuku práce s kyvadlem pro začátečníky, vzdělávání osobního rozvoje a ...

Pro dětský smích - nadační fond

Pro dětský smích - nadační fond

Hlavním úkolem nadačního fondu Pro dětský smích je zkvalitnění života dětí trpícími závažnými nemocemi, pobývajícími v nemocničních a vzdělávacích zařízeních a snažíme se o přímou pomoc pro děti trpícími těžkými, onkologickými, nebo neurologickými nemocemi. …

Labyrint Brno

Pořádáme celoroční i prázdninové kurzy, školy v přírodě a podporujeme komunikaci slyšících a neslyšících dětí.

Pionýrská skupina Zouvalka

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Stanice mladých techniků 3. pionýrská skupina

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Středisko výchovné péče

Naše středisko se zabývá výchovnými problémy u dětí a mládeže.

11. pionýrská skupina Vlci

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

35. pionýrská skupina Tygři z Husovic

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

7. pionýrská skupina Borač

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Nadace pro radost

Zaměřujeme se na získávání finančních prostředků na výstavbu, vybavení a provoz střediska mládeže. Zajišťujeme efektivního využití volného času.

Maják, nadační fond

Podpora a šíření křesťanských myšlenek a zásad mezi mládeží.

Modrá linka, o.s.

o.p.s. Proč já?!

Pomoc dětem s poruchami chování nebo ze sociálně slabých rodin a jejich rodinám včetně prevence.