Humanitární organizace

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům. Poradna se snaží poskytovat svým klientům informace o tom, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Diecézní charita Brno

Poskytování služeb lidem v nepříznivé sociální situaci. Nabídka azylového ubytování pro muže.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytujeme odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Na počátku, o. s.

Podpora a poskytování poradenství a azylového ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Sdružení Filia

Provoz nestátní, necírkevní, neziskové organizace s humanitárním programem.

Rotaract Club Brno

Sdružení mladých lidí vykonávajících humanitární službu, environmentální projekty, vzdělávací aktivity a práce vedoucí k rozvoji jejich okolí.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů.

Fond international drug enforcement center - Česká republika, o.p.s.

Provozování mezinárodní protidrogové organizace. Nabídka pomoci drogově závislým a jejím rodinám.

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.

Organizace a poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i v tuzemsku v oblasti veterinární a humánní medicíny.