Instituce a organizace

Policie ČR - Územní odbory Brno - Venkov

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno

Zajištění výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti dětí, mládeže i dospělých. Pořádáme sportovní, technické, výtvarné a hudební kroužky.

MŠ Brno, Kamenáčky

Provoz mateřské školy pro 75 dětí s jídelnou a nabídkou zájmových kroužků.

MŠ Labská, Brno

Provozujeme mateřskou školu pro 84 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, zahradní slavnosti, sportovní akce, besídky a zájmové kroužky.

Odborné učiliště a Praktická škola Brno

Státní odborné učiliště nabízí studium tříletých oborů strojírenské (automontážní), knihařské, malířské a natěračské, potravinářské (cukrářské a pekařské) a zednické práce. Dále obory stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce), pečovatelské služby, ...

Česká obchodní inspekce

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

AIR-LIA, s.r.o.

Nabízíme letecký výcvik na ULLA-klasické letouny, kondiční létání, dodávky speciálních letních a zimních kombinéz pro piloty a letecké mechaniky.

ARCHAIA Brno, o.p.s.

Provoz organizace zaměřující se na ochranu, záchranu, dokumentaci a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek.

Na počátku, o. s.

Podpora a poskytování poradenství a azylového ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

DROM, romské středisko

Hlavním posláním je poskytovat sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zmírňovat rizika sociálního vyloučení a napomáhat zlepšení životní situace osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím nabídky sociálních ...

Sdružení Agartha, badatelská společnost

Nabízíme poradenství a pomoc lidem při detekování podzemních dutin, zapomenutých sklepních prostor a zaklenutých studní.

ZŠ a MŠ Brno, Pastviny

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou pohybové, výtvarné a kvízové kroužky a kroužek angličtiny, gymnastiky a plavání.

Testing Lab, s.r.o.

Provádění magnetických, penetračních a termovizních zkoušek a zkoušek těsnosti.

MŠ Brno, Údolní

Mateřská škola pro 76 dětí nabízí kroužek angličtiny, plavání, keramiky a počítačů. K dispozici je jídelna.

Agnis Rosa

Psychologická poradna pro handicapované, jejich rodiny a přátele, pro osoby po úrazech a další zájemce.

MŠ Žabka, Brno

Čtyřtřídní mateřská škola pro 137 dětí ve věku 3 - 6 let. Součástí je i jídelna.

Společnost pro nemocniční hygienu

Provozování profesního sdružení nemocničních hygieniků a epidemiologů se zaměřením na problematiku nemocniční hygieny.

Střední škola polytechnická Brno

Státní střední odborná škola nabízí ​​​​​​​o tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem: ​Elektromechanik pro zařízení a přístroje, ​Instalatér, ​Malíř a lakýrník, Montér suchých staveb, ​Podlahá​ř​​, Sklenář​​, Truhlář​​, Zedník. Čtyřleté obory ...

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme výuka náboženství. Provozujeme chrámový a dětský sbor, klub dětí a maminek či klub seniorů a tatínků.

Klub přátel kolejových vozidel

Renovace a provoz historických kolejových vozidel se zaměřením na lokomotivy určené pro průmyslové účely.

Mini Fan Club

Sdružování příznivců anglického automobilu Austin Mini.

Nesehnutí

Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní.

MŠ Brno, Vinařská

Mateřská škola pro 169 dětí s jídelnou a výukou angličtiny.

MŠ Brno, Bellova

Mateřská škola pro 75 dětí nabízí výuku anglického jazyka, plavání nebo baletu. K dispozici je jídelna.

MŠ Brno, Úvoz

Mateřská 5škola pro 135 dětí s jídelnou a výukou angličtiny. Organizujeme kulturní i divadelní akce včetně výletů. Nabízíme taneční kroužek.

MŠ Brno, Chodská

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou, která se snaží rozvíjet děti ve všech oblastech s důrazem na upevňování fyzického zdraví.

MŠ Brno, Chodská

Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou. Škola je součástí projektu Zdravá mateřská škola. Poskytuje například logopedickou poradnu, keramický kroužek a jiné.

MŠ Kamarád Brno, Čtvrtě

Mateřská škola pro 100 dětí podporující všestranný rozvoj osobnosti dítěte. K dispozici je jídelna.

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova

Nabídka výtvarných, keramických, jazykových a tanečních kroužků pro předškoláky. Hlídání dětí, organizování dětských táborů.

MŠ Duha, Brno

Mateřská škola pro 84 dětí se zaměřením na rozvoj tělovýchovných aktivit dětí a práci s dětmi, které potřebují nápravu řeči. Součástí školky je jídelna.

Základní článek hnutí Brontosaurus Orchis

Sdružování lidí se společným zájmem o přírodu, životní prostředí, historické památky. Organizování her a aktivit pro mládež.

MŠ Slavíčkova, Brno

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. Vedeme plavecký výcvik, sportovní kroužek, výuku anglického jazyka, hry na flétnu i cvičení na balónech.

Chí-Rhó

Osvětová činnost v oblasti kultury, filosofie a duchovních nauk.

ZŠ Brno, Sekaninova

Provozujeme speciální základní školu pro 198 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny a sportovní či jiné soutěže.

ZŠ Brno, Sirotkova

Základní škola pro 780 žáků se školní jídelnou a družinou. K dispozici je 7 tříd se zaměřením na výuku matematiky a informatiky.

ZŠ Brno, Slovanské náměstí

Základní škola s kapacitou 840 žáků s družinou pro 280 dětí a jídelnou. Nabízíme keramický, výtvarný, tělovýchovný, estetický a taneční kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Staňkova

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Výuka českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích zemí.

ZŠ a MŠ Brno, náměstí 28. října

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou, jídelnou a školním klubem.