Instituce a organizace

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace

Archivy

Kluby, svazy a sdružení

Náboženství a církve

Neziskové organizace

Obecní úřady, samospráva

Obchodní a hospodářské komory

Pobytové sociální služby

Politické strany a hnutí

Státní úřady a instituce

Školy a výchovné instituce

Vědecké a výzkumné ústavy

Velvyslanectví, konzuláty

Zahraniční a mezinárodní instituce

Záchranářské organizace

Zdravotnická zařízení

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"Skalpel soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR

Sdružování zastánců soukromé zdravotní péče.

Brno - Štýřice, Vojtova 243/23 - +420 543 212 752

Český statistický úřad - www.brno.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Brno - Brno-město, Jezuitská 642/2 + pobočky (13) - +420 542 528 111, +420 542 528 323

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Brno - Zábrdovice, Příkop 818/11 + pobočky (9) - +420 542 163 111, +420 542 163 121

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. - www.csac.cz

Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou.

Brno - Žabovřesky, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 182

MŠ Brno, Šrámkova - www.msbrno.cz

Provozujeme mateřskou školu rodinného typu se zaměřením na estetickou a ekologickou výchovu či výuku anglického jazyka pro 78 dětí.

Brno - Lesná, Šrámkova 432/14 - +420 548 520 775

Chí-Rhó

Osvětová činnost v oblasti kultury, filosofie a duchovních nauk.

Brno - Nový Lískovec, Oblá 279/13 (Domski) - +420 608 035 805, +420 775 709 030

Canisterapeutická asociace

Zastřešování canisterapeutické organizace v ČR.

Brno - Štýřice, Kamenná čtvrť 707/122 - +420 739 074 037

Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1924/5 + pobočky (6) - +420 545 125 911

Ústav biologie obratlovců AV ČR - www.ivb.cz

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Brno - Pisárky, Květná 170/8 + pobočky (2) - +420 543 422 540

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.psu.cas.cz

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (2) - +420 532 290 278

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Brno - Žabovřesky, Kroftova 2578/43 + pobočky (7) - +420 541 421 011

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (5) - +420 541 126 279

AIR-LIA, s.r.o.

Nabízíme letecký výcvik na ULLA-klasické letouny, kondiční létání, dodávky speciálních letních a zimních kombinéz pro piloty a letecké mechaniky.

Brno - Žabovřesky, Tábor 3097/37 - +420 541 210 087

ARCHAIA Brno, o.p.s. - www.archaiabrno.org/home_cs

Provoz organizace zaměřující se na ochranu, záchranu, dokumentaci a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek.

Brno - Staré Brno, Bezručova 78/15 + pobočka - +420 777 239 044 , +420 515 548 650

MŠ Brno, Bellova - www.msbellova.wz.cz

Mateřská škola pro 75 dětí nabízí výuku anglického jazyka, plavání nebo baletu. K dispozici je jídelna.

Brno - Kohoutovice, Bellova 574/2 - +420 547 382 621

Česká národní větev Světové drůbežnické společnosti

Provoz sdružení vytvářející informační fórum pro vědeckou a odbornou veřejnost v oblasti drůbežnictví.

Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1 - +420 608 643 621 , +420 545 133 229

Autoklub Trabant Brno - www.trabantbrno.net

Provoz sdružení majitelů a příznivců vozidel Trabant a Wartburg.

Brno - Horní Heršpice, Jeníčkova 373/2 - +420 603 793 343 , +420 543 241 097

Sdružení Podané ruce, o.s. - www.podaneruce.cz

Prevence a léčba závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech.

Brno - Zábrdovice, Francouzská 851/36 + pobočky (12) - +420 777 916 285 , +420 545 247 535

Česká asociace rozvojových agentur - www.cara.cz

Podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky.

Brno - Žabovřesky, Královopolská 139/4 - +420 488 577 070, +420 541 212 125

Unie výtvarných umělců České republiky - www.uvucr.cz

Zaměřujeme se na sdružování profesionálních výtvarných umělců, organizování soutěží a výstavních přehlídek.

Brno - Brno-město, Malinovského náměstí 652/2 + pobočka - +420 602 846 522, +420 606 473 074

Sdružení soukromých gynekologů České republiky - www.ssg.cz

Sdružování soukromých gynekologů za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.

Brno - Brno-město, Orlí 488/10 - +420 542 221 661, +420 542 221 662

Společnost pro studia člověka

Organizování a podporování akcí napomáhajících celostnímu pochopení člověka.

Brno - Zábrdovice, Šámalova 727/85 - +420 777 850 836 , +420 545 214 682

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město - www.cck-brno.cz

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Brno - Trnitá, Křenová 219/66 - +420 541 212 318

SOZE - www.soze.cz

Poskytujeme právní, sociální a psychologické poradenství žadatelům o azyl. Realizujeme volnočasové a vzdělávací programy.

Brno - Husovice, Mostecká 855/5 + pobočky (2) - +420 515 536 356, +420 545 213 643

Občanské sdružení Anabell - www.anabell.cz

Provoz specializované poradny a knihovny. Poskytování informací o poruchách příjmu potravy. Pořádání přednášek a kurzů.

Brno - Zábrdovice, Bratislavská 183/2 (4. patro) + pobočky (3) - +420 542 214 014

Archa Community, o.s. - www.archa-community.cz

Organizování volnočasových aktivit založených na křesťanských zásadách pro postižené děti a mládež.

Brno - Královo Pole, Metodějova 187/2 - +420 724 368 123

Klub českých turistů - Jihomoravská oblast - www.kctbrnensko.webpark.cz

Pořádání turistických akcí v okolí Brna, Blanska, Vyškova a Hodonína.

Brno - Staré Brno, Křížkovského 578/29 - +420 736 754 070 , +420 541 261 757

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Brno - Staré Brno, Mendlovo náměstí 157/1 - +420 543 424 010

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, Brno - Bystrc - www.faby.cz

Pořádání bohoslužeb, výuka náboženství, provoz farní knihovny.

Brno - Bystrc, náměstí 28. dubna 130/8 - +420 546 220 389

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lískovec - www.farnostliskovec.cz

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme výuka náboženství. Provozujeme chrámový a dětský sbor, klub dětí a maminek či klub seniorů a tatínků.

Brno - Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 454/27 - +420 547 246 575

Klub přátel kolejových vozidel - www.kpkv.bilysklep.cz

Renovace a provoz historických kolejových vozidel se zaměřením na lokomotivy určené pro průmyslové účely.

Brno - Černá Pole, náměstí SNP 1116/8 - +420 604 237 653

Mini Fan Club - www.mini.cz

Sdružování příznivců anglického automobilu Austin Mini.

Brno - Bystrc, Vondrákova 627/8 - +420 724 761 440

Nesehnutí - www.nesehnuti.cz

Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1935/18 - +420 543 245 342

MŠ Brno, Vinařská - www.msvinarska.cz

Mateřská škola pro 169 dětí s jídelnou a výukou angličtiny.

Brno - Staré Brno, Vinařská 958/4 + pobočky (2) - +420 721 217 135 , +420 543 240 331

Český svaz žen o.s. - www.csz.cz

Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Brno - Černovice, Řehořova 1165/5 + pobočky (12) - +420 548 535 016

Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s. - www.dc-motylek.cz

Vybíráme a připravujeme dobrovolníky pro zrealizování volnočasových aktivit pacientů zdravotnických a sociálních zařízení.

Brno - Černá Pole, Černopolní 212/9 (kancelář 22a) - +420 739 789 024 , +420 532 234 504

Polsko - Velvyslanectví Polské republiky - www.prague.polemb.net

Zastupování zájmů polských občanů a podpora obchodu s Polskem.

Brno - Černá Pole, Koliště 1912/13 + pobočky (4) - +420 545 534 268

Komora veterinárních lékařů České republiky - www.vetkom.cz

Udělování osvědčení pro výkon veterinární léčebné i preventivní činnosti. Samoregulace profese a vzdělávání. Nabídka kurzů medicíny a oftalmologie.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1-3 - +420 541 562 198

ZŠ a MŠ Brno, Milénova - www.zsmilenova.cz

Základní škola pavilónového typu pro 720 žáků s vlastním vyhřívaným bazénem, jídelnou a družinou.

Brno - Lesná, Milénova 808/14 + pobočka - +420 548 422 942, +420 548 422 944

ZŠ Brno, náměstí Míru - www.zsmirubrno.cz

Základní škola pro 360 žáků s jídelnou a družinou.

Brno - Stránice, náměstí Míru 375/3 - +420 543 211 805, +420 543 212 222

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, náměstí republiky - www.zsnamrep.cz

Základní škola pro 550 žáků se zaměřením na výuku cizích jazyků s jídelnou a družinou.

Brno - Husovice, náměstí Republiky 1536/10 + pobočka - +420 545 576 794, +420 545 577 005

ZŠ Brno, náměstí Svornosti - www.zsnsvor.brno.indos.cz

Provozujeme základní školu pro 725 žáků s družinou.

Brno - Žabovřesky, náměstí Svornosti 2571/7 - +420 541 213 250, +420 549 253 841

ZŠ Brno, Novoměstská - new.zsnovomestska.cz

Základní škola pro 520 žáků s družinou a jídelnou.

Brno - Řečkovice, Novoměstská 1887/21 - +420 541 321 508

ZŠ Brno, Pavlovská - www.zspavlovska.cz

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Žáci mají možnost navštěvovat divadelní klub a účastnit se plaveckých kurzů a sportovních turnajů.

Brno - Kohoutovice, Pavlovská 576/16 - +420 547 250 286, +420 547 381 221

ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno - www.zspremyslovo.cz

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou. Pořádáme zájmové kroužky, tématické dny, karnevaly, výlety, vystoupení či sportovní a jiné soutěže.

Brno - Slatina, Přemyslovo náměstí 89/1 - +420 548 212 014, +420 548 217 641

ZŠ Brno, Řehořova - www.zsrehorova.cz

Základní škola pro 450 žáků s jídelnou a družinou.

Brno - Černovice, Řehořova 1020/3 - +420 548 422 951, +420 548 422 952

ZŠ Brno, Sekaninova - www.zssekaninova.cz

Provozujeme speciální základní školu pro 198 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny a sportovní či jiné soutěže.

Brno - Husovice, Sekaninova 895/1 - +420 545 212 334

ZŠ Brno, Sirotkova - www.zssirotkova.cz

Základní škola pro 780 žáků se školní jídelnou a družinou. K dispozici je 7 tříd se zaměřením na výuku matematiky a informatiky.

Brno - Žabovřesky, Sirotkova 371/36 - +420 541 211 944, +420 541 211 945

ZŠ Brno, Slovanské náměstí - www.zsslovanak.cz

Základní škola s kapacitou 840 žáků s družinou pro 280 dětí a jídelnou. Nabízíme keramický, výtvarný, tělovýchovný, estetický a taneční kroužek.

Brno - Královo Pole, Slovanské náměstí 1218/2 - +420 516 777 611, +420 541 211 758

ZŠ a MŠ Brno, Staňkova - www.zsstankova.eu

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Výuka českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích zemí.

Brno - Ponava, Staňkova 327/14 - +420 541 219 992, +420 541 422 022

Strana:  «« | | 1 | 10 | 20 | 25 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 40 | 50 | | 53 | | »»