Instituce a organizace

MŠ Brno, Bosonožská

Mateřská škola pro 90 dětí s jídelnou. K dispozici je jedna třída pro děti s vadami řeči.

Děti Země - Brno

Provoz spolku, který chrání přírodu i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v regionech.

Orel jednota Brno - Bohunice

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních, kulturních a duchovních aktivit.

Orel jednota Brno - Komín

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit.

Orel jednota Brno - Řečkovice

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit.

Orel jednota Brno - Starý Lískovec

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit.

Tělocvična Orel jednota Brno - Husovice

Tělocvična Orel jednota Brno - Husovice

Nabízíme Vám pronájem tělocvičny na: různé sportovní cvičení, pořádání plesů, srazů, koncertů, svateb atd. K dispozici máme: profi pódium (jeviště), výčepní zařízení, stoly, židle, ozvučení, projektor. Venkovní hřiště i sál jsou spojeny s restaurací.

Orel jednota Brno-Židenice

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit.

Nadační fond Modrá kotva

Získávání zdrojů pro podporu výzkumu a klinických zkoušek protinádorových vakcín a uvádění tohoto způsobu léčby do praxe.

MŠ Brno, Nádvorní

Provozujeme státní mateřskou školu pro 100 dětí s jídelnou. Pořádáme plavecké výcviky, školu v přírodě, lyžařské kurzy, výlety a podobně.

Drážní inspekce

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.

Řeckokatolická farnost v Brně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele z 15. století.

Ženy50

Sdružujeme ženy ve věku kolem padesáti let i starší. Organizujeme PC a jazykové kurzy, semináře, besedy, seznamku a sportovní aktivity.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Úřad se zabývá činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z EU.

MŠ Brno, Bílého

Státní mateřská škola pro 70 dětí se školní jídelnou.

Česká veteránská šermířská asociace

Snažíme se umožnit aktivním šermířům v seniorském věku start na veteránských turnajích.

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Žabovřesky

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Provoz atletického oddílu. Možnost pronájmu hřiště a tělocvičny.

Miles Jesu

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Asociace center pro rodinu

Sdružujeme fyzické a právnické osoby v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky i života.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Komunita Sester dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého

Ženský řeholní řád. Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání pro členy církve i veřejnost. Věnujeme se výchově a vzdělávání zvláště chudých dětí.

Sdružení Richarda Wagnera v Brně, o.s.

Provoz sdružení­ zaměřeného na šíření­ a propagaci dí­la Richarda Wagnera.

Monastýr svaté kněžny české Ludmily

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání pro členy i veřejnost. Provozujeme misijní monastýr, kde se věnujeme pomoci cizincům, migrantům či seniorům.

Spolek PRO BIO poradenství

Sdružení poradců, inspektorů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Poskytování odborného poradenství v různých oborech.

PIMOS-Podpora integrace menšin

Poskytování poradenství sociálně-právního charakteru cizincům. Podpora aktivit společenského a kulturního života.

Asociace dodavatelů montovaných domů

Asociace dodavatelů montovaných domů

Nevládní zájmové sdružení výrobců a dodavatelů montovaných domů.

Společnost buddhismu Diamantové cesty - linie Karma Kagjü, centrum Brno, o.p.s.

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.