Instituce a organizace

TJ Sokol Archlebov

Zajišťujeme sportovní a tělovýchovné aktivity. Naleznete u nás informace týkající se našeho oddílu mužů, dorostu či žáků.

TJ Sokol Čejč

Provozujeme tělovýchovnou jednotu s oddílem fotbalu a oddílem stolního tenisu.

Tělovýchovná jednota Sokol Čejkovice

Provoz tělovýchovné jednoty se zaměřením na tenis, hokejbal a rekreační sporty.

TJ Vlast Ježov o.s.

Provoz tělovýchovné jednoty.

SK Kostelec o.s.

Provozujeme sportovní klub se zaměřením na fotbal.

TJ Sokol Nenkovice

Provozujeme tělovýchovný spolek se zaměřením na fotbal.

Tělovýchovná jednota Syrovín

Provoz tělovýchovné jednoty. Nabídka sportovních aktivit.

TJ Sokol Strážovice

Provozujeme sportovní spolek zaměřený na fotbal.

TJ Baník Šardice

Provozujeme tělovýchovnou jednotu.

Domov na Jarošce

Poskytování služeb spočívajících v zabezpečení ubytování, stravování, poskytování ošetřovatelské, zdravotní, sociální a výchovné péče.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

TJ Sokol Vřesovice

Provoz sportovního klubu. Vedení fotbalového mužstva.

TJ Sokol Želetice

Provoz sportovního a tělovýchovného sdružení se zaměřenín na fotbal.

TJ Sokol Žeravice

Provozujeme sportovní a tělovýchovné sdružení se zaměřením na fotbal.

Tělovýchovná jednota Sokol Josefov

Provoz sportovního a tělovýchovného sdružení.

TJ Moravia Dubňany, o.s.

Provoz sdružení, které se zabývá jezdectvím a chovem koní.

Klub českých turistů Vřesovice

Jsme sdružením aktivních turistů, příznivců a přátel turistiky. Zabýváme se vytvářením všestranného turistického programu.

Okresní agrární komora Hodonín

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Malebné Kyjovsko o.s.

Ochrana přírody a krajiny a zlepšování kvality života a životního prostředí. Pořádání kulturních akcí.

Český svaz ochranců přírody základní organizace 58/6 Bílé Karpaty

Zabýváme se údržbou chráněných území, zoologickým a botanickým výzkumem a záchranou krajových odrůd ovocných dřevin.

Muzejní spolek v Lužicích

Zabýváme se rozvojem lidové kultury. Soustředíme se na projekt rekonstrukce Starého kvartýru a muzejní i vlastivědnou činnost v Lužicích.

Římskokatolická farnost Želetice u Kyjova

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Ždánice

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Provádíme křty, svatby a pohřby.

Kiwanis klub Slovácko

Provoz klubové organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem.

MSKS - Základní organizace č. 10501, Kynologický klub Dubňany

Vytváření nezbytných podmínek pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů. Organizování soutěží, chovatelských a výcvikových akcí.

MSKS - Základní organizace č. 10502, Kynologický klub Strážnice

Vytváření nezbytných podmínek pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů. Organizování soutěží, chovatelských a výcvikových akcí.

Romské centrum Hodonín

Organizování vzdělávání romských dětí a mládeže.

MSKS - Základní organizace č. 10510, Kynologický klub Ratíškovice

Vytváření nezbytných podmínek pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů. Organizování soutěží, chovatelských a výcvikových akcí.

Kynologický klub Vlkoš

Zabýváme se klasickou sportovní kynologií. Nabízíme výcvik pod dohledem instruktora v malých skupinách.