Akademie umění

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Akademie rozvíjí tvůrčí činnost v oblasti dramatického, hudebního a tanečního umění.

Divadelní fakulta

Fakulta nabízí vzdělání zaměřené na divadelní tvorbu.

Hudební fakulta

Poskytování vzdělání v oblasti hudebního umění.