Karlova univerzita

Evangelická teologická fakulta

Nabídka výuky v oblasti teologie, sociální práce a filozofie. K dispozici bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a kurzy celoživotního vzdělávání.

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita nabízí studium na 17 fakultách humanitního a přírodovědeckého zaměření.

Právnická fakulta

Fakulta zajišťuje magisterské studijní programy s důrazem na výchovu k dosažení univerzálního a úplného právnického vzdělání.

Fakulta humanitních studií

Fakulta zajišťuje bakalářský a magisterské i doktorské studijní programy.

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta zajišťuje studium bakalářského a magisterského programu, jehož klíčovými obory jsou fyzika, informatika, matematika.

Fakulta sociálních věd

Fakulta zajišťuje magisterské, bakalářské i doktorské studium sociálních věd.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Fakulta zajišťuje pregraduální a doktorské studium lékařských oborů.

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů v bakalářském a magisterském pregraduálním studiu a v programech celoživotního vzdělávání.

1. lékařská fakulta

Nabídka studia v oboru zdravotnické techniky, ošetřovatelství, ergoterapie. V rámci celoživotního vzdělávání cyklus přednášek pro praktické lékaře.

2. lékařská fakulta

Fakulta zajišťuje výuku magisterského, bakalářského a postgraduálního doktorského studijního programu v oboru lékařství.

3. lékařská fakulta

Zajišťování studia v oblasti fyzioterapie, veřejného zdravotnictví, zdravotní vědy, ošetřovatelství a všeobecného lékařství s preventivním zaměřením.

Lékařská fakulta v Plzni

Fakulta zajišťuje výuku všeobecného lékařství a stomatologie. Samostatným směrem je bakalářské studium ošetřovatelství.

Středisko vědeckých informací Přírodovědecké fakulty

Středisko poskytuje přístup k informacím v tištěné i elektronické podobě a zajišťuje základní knihovnické služby.

Husitská teologická fakulta

Nabídka programů denního studia v oboru sociální pedagogiky, husitské teologie v kombinaci s filozofií, s judaistikou a s religionistikou.

Katolická teologická fakulta

Nabídka studia v bakalářském, magisterském a doktorském programu teologie, obecné teorie a dějin umění a kultury.

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty

Katedra zajišťuje výuku biofyziky, matematiky a fyzikální chemie a poskytuje studentům informace o metodikách vědecké práce v přírodovědných oborech.

Ústav soudního lékařství

Ústav provádí vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi řidičů pro celou Prahu. Sérologická vyšetření slouží především k identifikaci biologických stop.