Základní školy

Brno International School s.r.o.

Brno International School s.r.o.

Cílem International School of Brno – mezinárodní anglické školy je poskytovat předškolní, základní a středoškolské vzdělání v anglickém jazyce pro děti z celého světa. ISB je členem Rady mezinárodních škol, vyučuje dle mezinárodně uznávaného vzdělávacího ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:30)

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Základní škola pro 250 žáků a mateřská škola pro 100 dětí s družinou a jídelnou. Možnost sportovního vyžití pro žáky.

Základní škola Ježek bez klece

V ZŠ stavíme na třech základních principech, kterými jsou svoboda, respekt a zodpovědnost. Pomáháme dětem neztratit se v životě, udržet si úžasnou jedinečnost, podporujeme je v tom, pro co hoří. Jsme tu pro všechny, kteří nevyhledávají vnější motivaci a ...

ScioŠkola Brno - základní škola

Škola, která připravuje děti na život v budoucím světě. Chceme, aby děti, které projdou naší školou, žily dobré a spokojené životy a aby byly aktivními tvůrci budoucího světa. Tuto školu založila společnost Scio v čele s Ondřejem Štefflem, zakladatelem ...

ZŠ HEURÉKA Brno

Provozujeme základní školu. kombinujeme nejlepší praxi ze světových škol s aktuálními poznatky z psychologie a novými metodami ve vzdělání.

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží

Základní škola pro 670 žáků s rozšířenou výukou jazyků. Výuka některých předmětů v anglickém jazyce.

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická

Základní škola pro 750 žáků s rozšířenou výukou matematiky, fyziky, chemie a informatiky s jídelnou a družinou.

ZŠ Brno, Masarova

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 700 žáků s družinou.

ZŠ Brno, Novolíšeňská

Základní škola pro 705 žáků s družinou. Žáci se mohou účastnit vydávání školního časopisu.

ZŠ Brno, Úvoz

Základní škola pro 560 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy a družinou.

ZŠ a MŠ logopedická Brno

Speciální základní škola pro 150 žáků s výukou rozšířenou o logopedickou péči.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno

Základní škola pro 128 žáků se sluchovým postižením. Součástí je družina a školní klub.

I. Německé zemské gymnasium, ZŠ a MŠ, o.p.s.

I. Německé zemské gymnasium, ZŠ a MŠ, o.p.s.

Jsme úplnou soukromou anglickou základní školou rodinného typu s 12 až 16 žáky v jedné třídě. Nabízíme výuku anglického jazyka jako povinného předmětu již od prvního ročníku a odpolední anglický klub s komunikací v angličtině 2-3 hodiny denně.

Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno

Provozujeme církevní základní školu pro 575 žáků s družinou, jídelnou a klubem.

ZŠ Brno, Heyrovského

ZŠ Brno, Heyrovského

Základní škola pro 600 žáků s družinou. Nabídka kroužků florbalu, fotbalu, sportovních her, počítačů, jógy, keramiky i aerobiku.

ZŠ Brno, Antonínská

Základní škola s celkovou kapacitou 480 žáků. K dispozici je družina a školní jídelna. Pro děti je připraven kroužek keramiky, informatiky či náboženství.

ZŠ Brno, Arménská

Základní škola pro 950 žáků se školní jídelnou a družinou. Žákům i rodičům je zde k dispozici výchovný poradce a metodik prevence.

ZŠ a MŠ Brno, Blanenská

Provozujeme základní školu pro 200 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme kroužky hudební výchovy, atletiky, informatiky, výtvarné výchovy a keramiky.

Soukromá základní škola Lesná, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 234 žáků s družinou s rozšířenou výukou anglického jazyka. Možnost navštěvování kurzů bruslení, plavání, francouzštiny či keramiky.

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou s rozšířenou výukou jazyka a tělesné výchovy.

ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské náměstí

Provozujeme základní školu pro 150 žáků s družinou a jídelnou. Chodíme do kina a do divadla, pořádáme sportovní soutěže, jezdíme na výlety.

ZŠ Brno, Mutěnická

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je pavilon pro tělesnou výchovu a školní hřiště.

ZŠ Brno, Čejkovická

Základní škola pro 412 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka vzdělávání v anglickém jazyce.

ZŠ Brno, Hamry

Provozujeme základní školu pro 445 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat výtvarné, sportovní, počítačové či taneční kroužky.

ZŠ Herčíkova, Brno

Provozujeme základní školu pro 820 žáků s družinou a jídelnou. Na 2. stupni je možné zařadit žáky do výběrové třídy informatiky nebo sportovní třídy.

ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s.

Základní škola zajišťuje základní vzdělání prvního stupně pro 150 žáků podle programu Začít spolu. K dispozici je školní družina a jídelna.

ZŠ Brno, Holzova

Základní škola pro 765 žáků s družinou a jídelnou. Součástí je keramický, pohybový, pěvecký, dyslektický a výtvarný kroužek i logopedická prevence.

ZŠ Brno, Horácké náměstí

Provozujeme základní školu pro 900 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici máme učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku.

ZŠ Brno, Horní

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a školní družinou. Součástí je výuka angličtiny, ruštiny, divadelní, sportovní, přírodovědný, výtvarný kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Horníkova

Základní škola pro 680 žáků s rozšířenou výukou jazyků, výtvarné výchovy a sportovním zaměřením. K dispozici je družina a jídelna.

ZŠ Brno, Hroznová

Základní škola pro 470 žáků se školní družinou, jídelnou a klubem. Vedení keramického, jazykového, dramatického, sportovního dalších zájmových kroužků.

ZŠ Brno, Hudcova

Provozujeme základní školu pro 530 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky jako keramika a atletika. Připravujeme vystoupení.

ZŠ a MŠ Brno, Husova

Základní škola pro 580 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme výlety, exkurze a lyžařské kurzy. Navštěvujeme divadelní představení.

ZŠ Brno, Jana Babáka

Základní škola pro 500 žáků s družinou, jídelnou a s rozšířenou výukou cizích jazyků i hudební výchovy.

ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy

Základní škola pro 540 žáků s jídelnou a družinou. Vedeme kroužek sborového zpěvu, břišních tanců, kresby a malby nebo německého a anglického jazyka.

ZŠ Brno, Janouškova

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, lyžařské výcviky, exkurze a zájezdy. Navštěvujeme divadla.

ZŠ Masarykova Brno, Kamenačky

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ Brno, Kneslova

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme jazykové, výukové, sportovní, umělecké a počítačové kroužky.

ZŠ Brno, Košinova

Základní škola pro 350 dětí s jídelnou a družinou. Ve škole jsou třídy pro děti se specifickými poruchami učení.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou hudební výuky pro 800 žáků s jídelnou a školní družinou.