Státní základní školy

ZŠ Brno, Novolíšeňská

Základní škola pro 705 žáků s družinou. Žáci se mohou účastnit vydávání školního časopisu.

ZŠ Brno, Heyrovského

ZŠ Brno, Heyrovského

Základní škola pro 600 žáků s družinou. Nabídka kroužků florbalu, fotbalu, sportovních her, počítačů, jógy, keramiky i aerobiku.

ZŠ Brno, Antonínská

Základní škola s celkovou kapacitou 480 žáků. K dispozici je družina a školní jídelna. Pro děti je připraven kroužek keramiky, informatiky či náboženství.

ZŠ Brno, Arménská

Základní škola pro 950 žáků se školní jídelnou a družinou. Žákům i rodičům je zde k dispozici výchovný poradce a metodik prevence.

ZŠ a MŠ Brno, Blanenská

Provozujeme základní školu pro 200 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme kroužky hudební výchovy, atletiky, informatiky, výtvarné výchovy a keramiky.

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou s rozšířenou výukou jazyka a tělesné výchovy.

ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské náměstí

Provozujeme základní školu pro 150 žáků s družinou a jídelnou. Chodíme do kina a do divadla, pořádáme sportovní soutěže, jezdíme na výlety.

ZŠ Brno, Botanická

Provozujeme základní školu pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Upřednostňujeme cizojazyčné vzdělávání, tělesnou a sportovní výchovu.

ZŠ Brno, Mutěnická

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je pavilon pro tělesnou výchovu a školní hřiště.

ZŠ Brno, Hamry

Provozujeme základní školu pro 445 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat výtvarné, sportovní, počítačové či taneční kroužky.

ZŠ Herčíkova, Brno

Provozujeme základní školu pro 820 žáků s družinou a jídelnou. Na 2. stupni je možné zařadit žáky do výběrové třídy informatiky nebo sportovní třídy.

ZŠ Brno, Holzova

Základní škola pro 765 žáků s družinou a jídelnou. Součástí je keramický, pohybový, pěvecký, dyslektický a výtvarný kroužek i logopedická prevence.

ZŠ Brno, Horácké náměstí

Provozujeme základní školu pro 900 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici máme učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku.

ZŠ Brno, Horní

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a školní družinou. Součástí je výuka angličtiny, ruštiny, divadelní, sportovní, přírodovědný, výtvarný kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Horníkova

Základní škola pro 680 žáků s rozšířenou výukou jazyků, výtvarné výchovy a sportovním zaměřením. K dispozici je družina a jídelna.

ZŠ Brno, Hroznová

Základní škola pro 470 žáků se školní družinou, jídelnou a klubem. Vedení keramického, jazykového, dramatického, sportovního dalších zájmových kroužků.

ZŠ Brno, Hudcova

Provozujeme základní školu pro 530 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky jako keramika a atletika. Připravujeme vystoupení.

ZŠ a MŠ Brno, Husova

Základní škola pro 580 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme výlety, exkurze a lyžařské kurzy. Navštěvujeme divadelní představení.

ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy

Základní škola pro 540 žáků s jídelnou a družinou. Vedeme kroužek sborového zpěvu, břišních tanců, kresby a malby nebo německého a anglického jazyka.

ZŠ Brno, Janouškova

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, lyžařské výcviky, exkurze a zájezdy. Navštěvujeme divadla.

ZŠ Masarykova Brno, Kamenačky

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ Brno, Kneslova

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme jazykové, výukové, sportovní, umělecké a počítačové kroužky.

ZŠ Brno, Košinova

Základní škola pro 350 dětí s jídelnou a družinou. Ve škole jsou třídy pro děti se specifickými poruchami učení.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou hudební výuky pro 800 žáků s jídelnou a školní družinou.

ZŠ Brno, Krásného

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní, jazykové i umělecké kroužky.

ZŠ a MŠ Brno, Křenová

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Brno, Otevřená

Základní škola pro 211 žáků s jídelnou, školskou radou, družinou a s bezbariérovým přístupem. Nabízíme výuku náboženství a angličtiny.

Tyršova ZŠ, Brno

Provozujeme základní školu pro 360 žáků se zaměřením na matematiku a informatiku. K dispozici je jídelna, družina a knihovna.

ZŠ Brno, Laštůvkova

Základní škola pro 1000 žáků s jídelnou a družinou. Vedení kroužku keramiky, míčových her, výtvarné výchovy, tvoření, karate a dalších.

ZŠ a MŠ Brno, Lidická

Provozujeme státní základní školu pro 136 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou anglického jazyka. Nabízíme informatický kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova

Základní škola pro 1020 žáků s družinou a jídelnou. Na výběr je sportovní, keramický a čtenářský kroužek.

ZŠ Brno, Měšťanská 21

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme dramatické, turistické, recitační, sportovní a jazykové kroužky.

ZŠ a MŠ Brno, Milénova

Základní škola pavilónového typu pro 720 žáků s vlastním vyhřívaným bazénem, jídelnou a družinou.

ZŠ Brno, Pavlovská

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Žáci mají možnost navštěvovat divadelní klub a účastnit se plaveckých kurzů a sportovních turnajů.

ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou. Pořádáme zájmové kroužky, tématické dny, karnevaly, výlety, vystoupení či sportovní a jiné soutěže.

ZŠ Brno, Slovanské náměstí

Základní škola s kapacitou 840 žáků s družinou pro 280 dětí a jídelnou. Nabízíme keramický, výtvarný, tělovýchovný, estetický a taneční kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Staňkova

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Výuka českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích zemí.