Katastrální úřady

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Katastrální pracoviště Brno-město

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zajištění evidence vlastnických a jiných věcných práv.

Katastrální pracoviště Brno-venkov

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zajištění evidence vlastnických a jiných věcných práv.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně

Zajišťování kontroly katastrálních úřadů a rozhodování o odvoláních proti jejich rozhodnutím.