Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

TÜV NORD Czech, s.r.o. - www.tuv-nord.com/cz/cs/home/ ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Brno - Ponava, Šumavská 416/15 + pobočky (10) - +420 543 213 148, +420 543 213 149

Advokátní kancelář - Mgr. Lenka ŽVÁČKOVÁ - advokatka-brno.webnode.cz/ - www.advokat-brno.webnode.cz

Advokátní kancelář v centru Brna nabízí široké spektrum právních služeb fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i neponikatelům, a to zejména v oblastech práva obchodního, občanského, rodinného, pracovního, insolvenčního, správního a trestního. K našim …

Brno - Zábrdovice, Příkop 148/18 (1. patro) - +420 734 533 215, +420 736 269 493

Mgr. Petra Štarková, soudní znalec

Znalecké posudky z oblasti psychologie a sociálních služeb.

petrastarkova.cz/znalec/ - Brno - +420 608 405 071

Strojírenský zkušební ústav, s.p. - www.szutest.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

Brno - Medlánky, Hudcova 424/56b + pobočka - +420 541 120 111

Vězeňská služba České republiky - www.vscr.cz/veznice-brno-20

Vazební věznice pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých. Výkon zabezpečovací detence. Výkon trestu odnětí svobody odsouzených.

Brno - Bohunice, Jihlavská 410/12 + pobočky (38) - +420 543 515 111

Krajské vojenské velitelství Brno - www.kvv-brno.army.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Jihomoravského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Brno - Ponava, Štefánikova 122/53a + pobočky (13) - +420 973 444 022

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Brno - Židenice, Svatoplukova 2687/84 + pobočky (2) - +420 973 445 344, +420 973 445 949

Odbor cizinecké policie Brno - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Brno - Veveří, Kounicova 687/24 + pobočky (160) - +420 974 621 829

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv - www.uskvbl.cz

Ústav vydává rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a vede evidence registrovaných léčivých přípravků.

Brno - Medlánky, Hudcova 232/56a + pobočka - +420 541 518 211

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí - www.umpod.cz

Nabídka právní ochrany dětí.

Brno - Brno-město, Šilingrovo náměstí 257/3 + pobočka - +420 542 215 522, +420 731 654 877

Kancelář veřejného ochránce práv - www.ochrance.cz

Nabídka řešení stížností na základě podnětů osob nebo z vlastní iniciativy na jednání úřadů a dalších institucí.

Brno - Brno-město, Údolní 658/39 - +420 542 542 111, +420 542 542 888

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - www.compet.cz

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1926/7 - +420 542 167 111, +420 542 167 112

Český telekomunikační úřad - www.ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Brno - Veveří, Šumavská 525/33 + pobočky (6) - +420 541 428 611

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Brno - Trnitá, Opuštěná 227/4 + pobočky (10) - +420 543 212 073, +420 543 420 010

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Brno - Veveří, Kotlářská 902/53 + pobočky (9) - +420 233 045 810

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1924/5 + pobočky (10) - +420 515 902 760, +420 515 902 771

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Brno - Husovice, Lieberzeitova 748/14 + pobočky (13) - +420 731 405 100 , +420 545 545 111

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Brno - Staré Brno, Křížová 86/22 + pobočky (37) - +420 723 576 312 , +420 543 541 283

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - www.uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Brno - Staré Brno, Vinařská 965/6 + pobočky (3) - +420 543 559 454

Povodí Moravy, s.p. - www.pmo.cz

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Brno - Veveří, Dřevařská 932/11 + pobočky (3) - +420 541 637 111, +420 541 637 202

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - www.uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Brno - Žabovřesky, Vrázova 2744/1 + pobočky (8) - +420 540 003 111, +420 606 732 650

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno - Pisárky, Hroznová 63/2 + pobočky (28) - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Krajský soud v Brně - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Brno - Brno-město, Husova 353/15 + pobočky (3) - +420 546 511 111, +420 546 529 293

Celní úřad pro Jihomoravský kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihomoravsky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Brno - Zábrdovice, Koliště 634/17 + pobočky (16) - +420 545 549 111

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Brno - Brno-město, Moravské náměstí 1/1 + pobočky (113) - +420 542 521 111

Okresní soud Brno - venkov - portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx

Řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Brno - Štýřice, Polní 994/39 - +420 542 101 111

Nejvyšší soud - www.nsoud.cz

Nejvyšší soudní orgán a vrchol soudní soustavy ve věcech patřících do působnosti soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud.

Brno - Veveří, Burešova 571/20 + pobočka - +420 541 593 111, +420 541 593 162

Ústavní soud České republiky - www.concourt.cz

Provoz ústavního soudu. Ochrana práva vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky.

Brno - Brno-město, Joštova 625/8 - +420 542 161 309, +420 542 162 111

Nejvyšší správní soud - www.nssoud.cz

Vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Brno - Brno-město, Moravské náměstí 611/6 - +420 542 532 311

OSSZ Brno - venkov - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihomoravsky-kraj/ossz-brno-venkov.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Brno - Veveří, Kounicova 683/14 - +420 541 584 111

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - www.khsbrno.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Brno - Černá Pole, Jeřábkova 1847/4 + pobočky (7) - +420 724 178 633 , +420 545 113 034

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 406 - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Brno, Stará 25 + pobočky (8) - +420 272 185 419

Policie ČR - Územní odbory Brno - Venkov - www.policie.cz/

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Brno, Cejl 4/6 + pobočky (150) - +420 974 626 229

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - www.szpi.gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Brno - Pisárky, Květná 504/15 + pobočky (7) - +420 543 540 111

Český statistický úřad - www.brno.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Brno - Brno-město, Jezuitská 642/2 + pobočky (13) - +420 542 528 111, +420 542 528 323

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Brno - Zábrdovice, Příkop 818/11 + pobočky (9) - +420 542 163 111, +420 542 163 121

Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1924/5 + pobočky (6) - +420 545 125 911

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Brno - Žabovřesky, Kroftova 2578/43 + pobočky (7) - +420 541 421 011

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (5) - +420 541 126 279

Nejvyšší státní zastupitelství Brno - www.nsz.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Brno - Brno-město, Jezuitská 585/4 - +420 542 512 111

Krajské státní zastupitelství v Brně - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Brno - Brno-město, Mozartova 18/3 + pobočky (15) - +420 542 427 427

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - www.cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Brno - Zábrdovice, Cejl 481/13 + pobočky (7) - +420 545 210 337, +420 545 321 274

Česká plemenářská inspekce - www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Brno - Veveří, Kotlářská 902/53 + pobočky (12) - +420 777 921 176 , +420 566 524 730

Státní veterinární ústav Olomouc - www.svuolomouc.cz

Vyšetřujeme potraviny, krmiva, vodu, biologické materiály, léčiva a kosmetické přípravky. Nabízíme laboratorní diagnostika chorob zvířat včetně BSE a vztekliny. Monitoring cizorodých látek. Odborná poradenská činnost a svoz vzorků.

Brno - Řečkovice, Palackého třída 1309/174 + pobočky (2) - +420 541 594 423

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - www.suip.cz/oip09

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Brno - Černá Pole, Milady Horákové 1970/3 - +420 950 179 900

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Brno - Brno-město, Moravské náměstí 132/2 + pobočky (75) - +420 546 592 212, +420 737 231 290

Drážní inspekce - www.dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.

Brno - Zábrdovice, Cejl 37/62 + pobočky (3) - +420 736 521 059

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - www.jihovychod.cz

Úřad se zabývá činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z EU.

Brno - Veveří, Kounicova 271/13 + pobočka - +420 532 193 501, +420 532 193 511

Strana:  | 1 | 2 | | »»