Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský okres Hodonín


Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "okres Hodonín"Katastrální pracoviště Hodonín - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zajištění evidence vlastnických a jiných věcných práv.

Hodonín, Dobrovolského 255/1 + pobočky (113) - +420 518 309 560

Okresní soud v Hodoníně - portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Hodonín, Velkomoravská 2269/4 + pobočka - +420 518 307 211

OSSZ Hodonín - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihomoravsky-kraj/ossz-hodonin.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Hodonín, Národní třída 3200/38 - +420 518 395 111

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - www.khsbrno.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Hodonín, Plucárna 3832/1a + pobočky (7) - +420 728 172 181 , +420 518 398 611

Okresní státní zastupitelství Hodonín - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Hodonín, Velkomoravská 1734/11 + pobočky (15) - +420 518 309 951

Policie ČR - Územní odbory Hodonín - www.policie.cz/

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Hodonín, Velkomoravská 1051/16 + pobočky (150) - +420 974 633 111

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Hodonín, Národní třída 266/14 + pobočky (75) - +420 518 355 903, +420 731 692 778

Úřad práce České republiky - portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 117 + pobočky (456) - +420 950 115 250

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Hodonín, Štefánikova 1655/28 + pobočky (37) - +420 518 352 101

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj - www.svscr.cz

Provoz veterinárního hygienického střediska.

Hovorany + pobočky (31) - +420 518 375 177

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Hodonín, Bratislavská 1/6 + pobočky (83) - +420 518 670 561