Akademie věd

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Akademie věd

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - www.usd.cas.cz

Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání konferencí, sympozií a workshopů.

Brno - Veveří, Jana Uhra 168/10 + pobočky (5) - +420 541 210 378, +420 549 216 256

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - www.ucl.cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Brno - Pisárky, Květná 170/8 + pobočky (2) - +420 543 211 868

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - www.ibp.cz

Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin a kynetika buněčných populací.

Brno - Žabovřesky, Královopolská 2590/135 + pobočka - +420 541 517 111

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. - www.iach.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod a nanometod.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočka - +420 532 290 182

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. - www.ipm.cz

Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.

Brno - Veveří, Žižkova 513/22 + pobočka - +420 541 212 286

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. - www.arub.cz

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou ...

Brno - Trnitá, Čechyňská 363/19 + pobočky (5) - +420 515 911 101, +420 515 911 111

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - www.geonika.cz

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Brno - Černá Pole, Drobného 301/28 + pobočky (2) - +420 545 422 710, +420 545 422 711

Ústav biologie obratlovců AV ČR - www.ivb.cz

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Brno - Pisárky, Květná 170/8 + pobočky (2) - +420 543 422 540

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.psu.cas.cz

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (2) - +420 532 290 278

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. - www.iapg.cas.cz

Výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (2) - +420 532 290 136

Historický ústav AV ČR, v.v.i. - www.hiu.cas.cz

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (4) - +420 532 290 500

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. - www.ujc.cas.cz

Výzkum českého jazyka a jeho historie. Zaměření na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace a řečového jednání.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (3) - +420 532 290 295, +420 532 290 519

Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - www.math.cas.cz

Výzkum v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Brno - Veveří, Žižkova 513/22 + pobočky (2) - +420 532 290 375

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.eu.avcr.cz

Výzkum sociálních a kulturních jevů týkajících se národů a etnických skupin.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (4) - +420 532 290 265

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - www3.it.cas.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Brno - Královo Pole, Technická 2896/2 + pobočky (6) - +420 541 142 853, +420 541 142 891

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - www.ibot.cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů. Zaměřujeme se na ekologii a fyziologie sinic a řas.

Brno, Lidická 25/27 + pobočky (3) - +420 541 126 234