Vědecké a výzkumné ústavy

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy

Akademie věd

Hvězdárny

Výzkumné a zkušební ústavy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"

VUES Brno s.r.o. - www.vues.cz

Unikátní zákaznická řešení v oblasti elektrických točivých strojů, servomotorů a lineálních motorů, měřicí a zkušební pracoviště. Konstrukční vývoj, projektování a výroba nestandardních střídavých elektrických točivých strojů, pohonů a zkušebních pracovišť s …

Brno - Husovice, Mostecká 992/26 - +420 545 551 111, +420 545 551 171

Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 775 573 696 , +420 597 321 587

CZ testing institute s.r.o. - www.cztesting.cz

Společnost CZ testing institute s.r.o. zajišťuje laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické zkoušky odolnosti materiálu, včetně ...

Fryčovice 673 - +420 730 542 611 , +420 558 640 616

LABIMEX CZ s.r.o. - www.labimexcz.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Jsme dodavatelem přístrojového vybavení pro laboratoře, zkušebny, výzkumná pracoviště i vysoké školy. V našem sortimentu najdete nejrůznější zkušební komory pro zkoušky korozní, kondenzační, solnou mlhou, prachové či ostřikové. Dále přístroje pro sluneční ...

Praha 4 - Nusle, Na Zámecké 597/11 - +420 241 740 120

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. - www.biostatistika.cz

Společnost se zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, kompletní služby v oblasti market access a analýzu dat.

Brno - Veveří, Kotlářská 267/2 - +420 720 959 409

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV - www.stavexis.cz/

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Brno, Bodlákova 1706/8 + pobočka - +420 541 246 483

ENJOY, spol. s r.o. - www.enjoy.cz

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti elektroniky, biofyziky, magnetoterapie a termoterapie.

Brno - Královo Pole, U vodárny 2965/2 - +420 541 142 007

EGÚ Brno, a.s. - www.egubrno.cz

Poskytování vědeckovýzkumných, inženýrských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití. Výzkum, vývoj, výroba, ...

Brno, Hudcova 487/76a + pobočka - +420 541 511 511

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - www.usd.cas.cz

Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání konferencí, sympozií a workshopů.

Brno - Veveří, Jana Uhra 168/10 + pobočky (5) - +420 541 210 378, +420 549 216 256

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - www.cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Brno - Staré Brno, Křížová 96/18 + pobočky (4) - +420 606 556 048

Hvězdárna MonteBoo

Provoz astronomické hvězdárny.

Brno - Veveří, Kraví hora 522/2 + pobočky (10) - +420 541 321 287

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - www.ucl.cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Brno - Pisárky, Květná 170/8 + pobočky (2) - +420 543 211 868

Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav - www.iips.cz

Nezávislé vědecké pracoviště zaměřující se na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.

Brno - Brno-město, Joštova 218/10 - +420 549 498 438

UNIPETROL RPA,s.r.o.- POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod - www.polymer.cz

Provádíme syntézu polymerů, vyvíjíme katalyzátory. Vyrábíme malotonážní barevné koncentráty, koncentráty aditiv a kompozitních materiálů.

Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 36/2 - +420 517 814 111

ALFATEST, s.r.o. - www.alfatest.cz

Provádíme nedestruktivní zkoušení materiálu, polotovarů a částí zařízení pro jadernou energetiku.

Brno - Slatina, Tuřanka 1222/115 - +420 548 187 201

Textilní zkušební ústav, s.p. - www.tzu.cz Brzy zavírá (15:00)

Stanovení fyzikálních a chemických parametrů veškerých textilních materiálů. Povinná i nepovinná certifikace textilních a oděvních výrobků.

Brno - Staré Brno, Václavská 237/6 - +420 543 426 711

Česká společnost pro nedestruktivní testování - www.cndt.cz

Podpora nedestruktivního testování a defektoskopie. Praktikování magneticko-práškové a ultrazvukové metody testování, vířivých proudů.

Brno - Královo Pole, Technická 2896/2 - +420 541 143 229, +420 541 143 231

ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. - www.zkl.cz

Výzkum, vývoj a výroba ložisek.

Brno - Líšeň, Jedovnická 2346/8 - +420 544 135 170

ENERGOVÝZKUM, spol. s r.o.

Nabídka služeb se specializací na měřicí a diagnostické systémy.

Brno - Královo Pole, Božetěchova 194/17 - +420 541 214 660

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. - www.vustah.cz

Nabídka služeb v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a poradenství v oboru stavebních hmot.

Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65 - +420 543 529 200

Ústav územního rozvoje - www.uur.cz

Nabídka metodických, konzultačních a publikačních služeb v oblasti územního plánování a regionální a bytové politiky.

Brno - Brno-město, Jakubské náměstí 644/3 + pobočka - +420 542 423 111

LUNARIA, spol. s r.o. - www.lunaria.cz

Testování, výzkum a vývoj nových farmaceutických produktů.

Brno - Zábrdovice, Příkop 843/4 + pobočka - +420 545 176 125

Puncovní úřad - www.puncovniurad.cz ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Brno - Veveří, Veveří 465/18 + pobočky (9) - +420 225 982 123, +420 541 246 249

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno - Pisárky, Hroznová 63/2 + pobočky (28) - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. - www.vri.cz

Provoz výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

Brno - Medlánky, Hudcova 296/70 + pobočka - +420 533 331 111, +420 533 332 501

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - www.cdv.cz

Řešení výzkumných a vývojových úkolů. Poskytování expertních a poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele v oblasti dopravy.

Brno - Líšeň, Líšeňská 2657/33a + pobočky (5) - +420 548 423 711

RNDr. Jiří Toman

Provádění zkoušení chemického složení látek a nabídka konzultační činnosti v této oblasti.

Brno - Černá Pole, Babičkova 125/38 - +420 545 579 013

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - www.ibp.cz

Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin a kynetika buněčných populací.

Brno - Žabovřesky, Královopolská 2590/135 + pobočka - +420 541 517 111

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. - www.iach.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod a nanometod.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočka - +420 532 290 182

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. - www.ipm.cz

Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.

Brno - Veveří, Žižkova 513/22 + pobočka - +420 541 212 286

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - www.isibrno.cz

Veřejná výzkumná instituce zaměřená na vědecký výzkum zejména v oblastech: magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí, ...

Brno - Královo Pole, Královopolská 62/147 + pobočka - +420 541 514 111, +420 541 514 402

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. - www.arub.cz

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou ...

Brno - Trnitá, Čechyňská 363/19 + pobočky (5) - +420 515 911 101, +420 515 911 111

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - www.geonika.cz

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Brno - Černá Pole, Drobného 301/28 + pobočky (2) - +420 545 422 710, +420 545 422 711

AKP testing - www.akptesting.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Prohlášení o shodě zpracujeme včetně technické dokumentace dle NV, zkoušek a vydání prohlášení o ES shodě, ES prohlášení a CE prohlášení podle zákona č. 22/1997 Sb., dále návody k používání, certifikát CE, konzultace a školení k dané problematice.

Brno - Maloměřice, Proškovo náměstí 101/21 - +420 603 910 851

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. - www.csac.cz

Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou.

Brno - Žabovřesky, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 182

Ústav biologie obratlovců AV ČR - www.ivb.cz

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Brno - Pisárky, Květná 170/8 + pobočky (2) - +420 543 422 540

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.psu.cas.cz

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (2) - +420 532 290 278

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (5) - +420 541 126 279

Testing Lab, s.r.o. - www.testinglab.cz

Provádění magnetických, penetračních a termovizních zkoušek a zkoušek těsnosti.

Brno - Slatina, Šmahova 1323/111c - +420 775 337 728 , +420 545 216 452

Česká pedologická společnost - www.pedologie.cz

Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost.

Brno - Černá Pole, Zemědělská 810/3 - +420 724 119 840 , +420 549 495 495

SIMGEO, s.r.o. - www.simgeo.cz

Provádění výzkumu procesů v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a geochemie.

Brno - Řečkovice, Ječná 1321/29a - +420 603 426 459 , +420 541 634 432

Institut pro testování a certifikaci, a.s. - www.itczlin.cz

Provoz zkušební laboratoře asfaltů, certifikace stavebních výrobků, povrchové úpravy i stavební chemie.

Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65 + pobočky (8) - +420 543 216 033, +420 543 216 044

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. - www.iapg.cas.cz

Výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (2) - +420 532 290 136

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. - www.sujchbo.cz

Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických i biologických látek na člověka a prostředí. Zjišťování objemové aktivity radonu.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1924/5 + pobočky (5) - +420 517 546 164

Historický ústav AV ČR, v.v.i. - www.hiu.cas.cz

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (4) - +420 532 290 500

Enantis, s.r.o. - www.enantis.com

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1802/129 - +420 605 566 804

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. - www.ujc.cas.cz

Výzkum českého jazyka a jeho historie. Zaměření na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace a řečového jednání.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (3) - +420 532 290 295, +420 532 290 519

Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - www.math.cas.cz

Výzkum v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Brno - Veveří, Žižkova 513/22 + pobočky (2) - +420 532 290 375

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.eu.avcr.cz

Výzkum sociálních a kulturních jevů týkajících se národů a etnických skupin.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (4) - +420 532 290 265

Strana:  | 1 | 2 | | »»