Lékařské výzkumné ústavy

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Společnost se zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, kompletní služby v oblasti market access a analýzu dat.

LUNARIA, spol. s r.o.

Testování, výzkum a vývoj nových farmaceutických produktů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 406

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Brno, Stará 25 +

4 RESEARCH, s.r.o.

Zabýváme se klinickým výzkumem v oblasti psychiatrie, onkologie a kardiovaskulárních onemocnění.