Výzkumné a zkušební ústavy

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Výzkumné a zkušební ústavy

Fyzikální výzkumné ústavy

Geologické ústavy

Chemické ústavy

Lékařské výzkumné ústavy

Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy

Související kategorie

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - www.qualiform.sk/cs

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Brno - Trnitá, Masná 403/110 + pobočky (7) - +420 605 983 256

Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

TÜV NORD Czech, s.r.o. - www.tuv-nord.com/cz/cs/home/ ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Brno - Ponava, Šumavská 416/15 + pobočky (10) - +420 543 213 148, +420 543 213 149

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV - www.stavexis.cz/

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Brno, Bodlákova 1706/8 + pobočka - +420 541 246 483

ENJOY, spol. s r.o. - www.enjoy.cz

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti elektroniky, biofyziky, magnetoterapie a termoterapie.

Brno - Královo Pole, U vodárny 2965/2 - +420 541 142 007

EGÚ Brno, a.s. - www.egubrno.cz

Poskytování vědeckovýzkumných, inženýrských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití. Výzkum, vývoj, výroba, ...

Brno, Hudcova 487/76a + pobočka - +420 541 511 511

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - www.cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Brno - Staré Brno, Křížová 96/18 + pobočky (4) - +420 606 556 048

Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav - www.iips.cz

Nezávislé vědecké pracoviště zaměřující se na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.

Brno - Brno-město, Joštova 218/10 - +420 549 498 438

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - www.czechglobe.cz

Činnost Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický …

Brno - Staré Brno, Bělidla 986/4a - +420 511 192 221

UNIPETROL RPA,s.r.o.- POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod - www.polymer.cz

Provádíme syntézu polymerů, vyvíjíme katalyzátory. Vyrábíme malotonážní barevné koncentráty, koncentráty aditiv a kompozitních materiálů.

Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 36/2 - +420 517 814 111

ALFATEST, s.r.o. - www.alfatest.cz

Provádíme nedestruktivní zkoušení materiálu, polotovarů a částí zařízení pro jadernou energetiku.

Brno - Slatina, Tuřanka 1222/115 - +420 548 187 201

Textilní zkušební ústav, s.p. - www.tzu.cz

Stanovení fyzikálních a chemických parametrů veškerých textilních materiálů. Povinná i nepovinná certifikace textilních a oděvních výrobků.

Brno - Staré Brno, Václavská 237/6 - +420 543 426 711

Česká společnost pro nedestruktivní testování - www.cndt.cz

Podpora nedestruktivního testování a defektoskopie. Praktikování magneticko-práškové a ultrazvukové metody testování, vířivých proudů.

Brno - Královo Pole, Technická 2896/2 - +420 541 143 229, +420 541 143 231

ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. - www.zkl.cz

Výzkum, vývoj a výroba ložisek.

Brno - Líšeň, Jedovnická 2346/8 - +420 544 135 170

ENERGOVÝZKUM, spol. s r.o.

Nabídka služeb se specializací na měřicí a diagnostické systémy.

Brno - Královo Pole, Božetěchova 194/17 - +420 541 214 660

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. - www.vustah.cz

Nabídka služeb v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a poradenství v oboru stavebních hmot.

Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65 - +420 543 529 200

Ústav územního rozvoje - www.uur.cz

Nabídka metodických, konzultačních a publikačních služeb v oblasti územního plánování a regionální a bytové politiky.

Brno - Brno-město, Jakubské náměstí 644/3 + pobočka - +420 542 423 111

LUNARIA, spol. s r.o. - www.lunaria.cz

Testování, výzkum a vývoj nových farmaceutických produktů.

Brno - Zábrdovice, Příkop 843/4 + pobočka - +420 545 176 125

Puncovní úřad - www.puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Brno - Veveří, Veveří 465/18 + pobočky (9) - +420 225 982 123, +420 541 246 249

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno - Pisárky, Hroznová 63/2 + pobočky (28) - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. - www.vri.cz

Provoz výzkumného ústavu veterinárního lékařství.

Brno - Medlánky, Hudcova 296/70 + pobočka - +420 533 331 111, +420 533 332 501

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - www.cdv.cz

Řešení výzkumných a vývojových úkolů. Poskytování expertních a poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele v oblasti dopravy.

Brno - Líšeň, Líšeňská 2657/33a + pobočky (5) - +420 548 423 711

RNDr. Jiří Toman

Provádění zkoušení chemického složení látek a nabídka konzultační činnosti v této oblasti.

Brno - Černá Pole, Babičkova 125/38 - +420 545 579 013

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - www.isibrno.cz

Veřejná výzkumná instituce zaměřená na vědecký výzkum zejména v oblastech: magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí, ...

Brno - Královo Pole, Královopolská 62/147 + pobočka - +420 541 514 111, +420 541 514 402

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 406 - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Brno, Stará 25 + pobočky (8) - +420 272 185 419

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. - www.csac.cz

Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou.

Brno - Žabovřesky, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 182

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (5) - +420 541 126 279

Testing Lab, s.r.o. - www.testinglab.cz

Provádění magnetických, penetračních a termovizních zkoušek a zkoušek těsnosti.

Brno - Slatina, Šmahova 1323/111c - +420 775 337 728 , +420 545 216 452

Česká pedologická společnost - www.pedologie.cz

Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost.

Brno - Černá Pole, Zemědělská 810/3 - +420 724 119 840 , +420 549 495 495

SIMGEO, s.r.o. - www.simgeo.cz

Provádění výzkumu procesů v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a geochemie.

Brno - Řečkovice, Ječná 1321/29a - +420 603 426 459 , +420 541 634 432

Institut pro testování a certifikaci, a.s. - www.itczlin.cz

Provoz zkušební laboratoře asfaltů, certifikace stavebních výrobků, povrchové úpravy i stavební chemie.

Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65 + pobočky (8) - +420 543 216 033, +420 543 216 044

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. - www.sujchbo.cz

Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických i biologických látek na člověka a prostředí. Zjišťování objemové aktivity radonu.

Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1924/5 + pobočky (5) - +420 517 546 164

Enantis, s.r.o. - www.enantis.com

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1802/129 - +420 605 566 804

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce - www.vuv.cz

Komplexní odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii a hydrogeologii.

Brno - Královo Pole, Mojmírovo náměstí 2997/16 + pobočky (5) - +420 721 845 755 , +420 541 126 300

FORM TS Brno, s.r.o.

Nabízíme zkoušení tvářecích strojů a ověřování bezpečnostních parametrů. Zajišťujeme posuzování shody výrobků, inspekční činnosti.

Brno - Ivanovice, Kouty 352/15a - +420 777 572 508 , +420 544 527 517

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. - www.variex.cz

Nabízíme specializované programy pro zemědělství. Hlavní důraz se klademe na poradenství a jako doplňková část je informatika.

Brno - Královo Pole, Slovanské náměstí 1141/10 - +420 603 193 594, +420 608 613 795

4 RESEARCH, s.r.o. - www.4research.cz

Zabýváme se klinickým výzkumem v oblasti psychiatrie, onkologie a kardiovaskulárních onemocnění.

Brno - Černá Pole, Koliště 1907/3 - +420 545 214 122

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - www.vukoz.cz

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (2) - +420 541 126 254

LentiKat´s, a.s. - www.lentikats.eu

Zabýváme se výrobou, prodejem, výzkumem a vývojem v oblasti aplikace imobilizovaných enzymů.

Brno - Bohunice, Kamenice 771/34 + pobočka - +420 511 205 287, +420 511 205 288

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - www.zuova.cz

Hygienická a klinická laboratoř nabízí odběry vzorků a laboratorní chemické rozbory. Zahrnuje analýzy vod, zemin, odpadů, potravin, ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Měříme radon ve stavbách, kontrolujeme účinnost sterilizátorů. Zahrnuje ...

Brno - Veveří, Gorkého 56/6 + pobočky (18) - +420 541 421 211 , +420 731 622 299

Vojenský výzkumný ústav, s. p. - www.vvubrno.cz

Výzkum a vývoj zejména v oblasti techniky, výzbroje, výstroje a logistického zabezpečení pozemního vojska.

Brno - Pisárky, Veslařská 337/230 - +420 543 562 101

CEITEC BUT - www.ceitec.vutbr.cz

Výzkumné centrum se specializací na výzkum nanotechnologií, mikrotechnologií a pokročilých materiálů. Zahrnuje materiály obecně vhodné pro nanoelektroniku, funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní a inteligentní materiály, keramické materiály, ...

Brno - Královo Pole, Technická 3058/10 + pobočky (34) - +420 541 142 779, +420 541 146 130

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. - www.biostatistika.cz

Společnost se zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, kompletní služby v oblasti market access a analýzu dat.

Brno - Veveří, Kotlářská 267/2 - +420 720 959 409