Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy

Přidat / editovat záznam

Info-Brno.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Výzkumné a zkušební ústavy Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno


Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno - Pisárky, Hroznová 63/2 + pobočky (28) - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (5) - +420 541 126 279

Česká pedologická společnost - www.pedologie.cz

Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost.

Brno - Černá Pole, Zemědělská 810/3 - +420 724 119 840 , +420 549 495 495

Enantis, s.r.o. - www.enantis.com

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1802/129 - +420 605 566 804

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. - www.variex.cz

Nabízíme specializované programy pro zemědělství. Hlavní důraz se klademe na poradenství a jako doplňková část je informatika.

Brno - Královo Pole, Slovanské náměstí 1141/10 - +420 603 193 594, +420 608 613 795

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - www.vukoz.cz

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (2) - +420 541 126 254