Léčebny a sanatoria

Centrum lékařské péče, spol. s r.o.

Poskytování péče seniorům a klientům zcela odkázaným na cizí pomoc či upoutaným na lůžko.