Gynekologické ordinace

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Specializovaná zdravotní péče pro děti a dospělé. Zahrnuje oblasti a ambulance: praktický lékař pro děti, dorost i dospělé, alergologie, diabetologie, endokrinologie, gynekologie, chirurgie, interna, kožní, neurologie, oční, ortopedie, ORL, plicní oddělení, …

MUDr. Simona Motlová

Provoz gynekologické ambulance. Věnujeme se gynekologii, dětské gynekologii, urogynekologii a porodnictví. Poskytujeme relaxační služby.

Centrum prenatální diagnostiky, s. r. o.

Provozujeme ultrazvukové, gynekologické a genetické ambulance. Provádíme genetická vyšetření jako jsou diagnostika syndromů, vyšetření DNA, pohlaví plodu z krve matky či invasivní prenatální diagnostiku a genetické konzultace.

Gynekologie MUDr. Jan Cabálek

Provoz gynekologické ordinace – vyšetření ultrazvukem, péče o normální i riziková těhotenství, antikoncepce, dispenzární péče o patologické stavy, včetně drobných operací, odběrů, základní diagnostiky a léčby neplodnosti.

OTEVŘENO (Zavírá 11:00)

Reprofit International s.r.o.

Naše klinika je součástí kliniky Riva. Klinika reprodukční medicíny se specializuje v oblasti: metody asistované reprodukce, léčba neplodnosti, darování oocytu – dárcovství vajíček, mužská a ženská neplodnost, spermabanka, gynekologie.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MUDr. Vladimír Dvořák

Poskytujeme služby v ambulantní gynekologii a porodnictví.

MUDr. Jan Feller

Nabízíme komplexní gynekologicko-porodnickou péči, ultrazvukové vyšetření, kardiotokografie, prevence onemocnění prsu i malé operační výkony.

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

MUDr. Libor Linhart

Provozování privátní gynekologické praxe.

OTEVŘENO (Zavírá 14:00)

MUDr. Marie Čoupková

Provozování gynekologické ambulance s nabídkou diagnózy sonografem.

MUDr. Ivo Sládek

Provádíme gynekologické prohlídky, vyšetření, zákroky a operace, těhotenské testy. Nabízíme poradenství těhotenská, sexuologická i pro patologie prsů.

OTEVŘENO (Zavírá 11:30)

MUDr. Ivan Huvar

Urogynekologická ordinace specializovaná na diagnostiku a léčbu ženské močové inkontinence a poruch statiky pánevního dna.

MUDr. Jiří Pfeifr

Provozování ambulance ženského lékaře. Nabízíme preventivní prohlídky 1x ročně od l5 let, antikoncepční poradnu, poradnu pro ženy v klimakteriu.

MUDr. Dagmar Dobrovolná

Nabídka komplexní gynekologické péče.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

MUDr. Kristina Lambieová

Gynekologicko-porodnická ambulance.

OTEVŘENO (Zavírá 14:30)

MUDr. Ivana Krenarová

Ordinace odborného lékaře gynekologa.

GYNPRIVAT, spol. s r.o.

Gynekologie. Léčíme - močové inkontinence u žen moderní ambulantní metodou TVT Ajust. Jde o mininvazivní zákrok při operativním řešení stresové inkontinence. Diagnostika močové inkontinence - nechtěný únik moči. Gynekologická ordinace nabízí preventivní ...

MUDr. Marie Charvátová

Provozování gynekologické ambulance.

OTEVŘENO (Zavírá 14:30)

MUDr. Aleš Bourek

Provoz laboratoře asistované reprodukční techniky. Zajištění asistovaná reprodukce, IVF a gynekologické ordinace. Diagnostika, léčba poruch plodnosti.

MUDr. Peter Čík

Provádíme gynekologické prohlídky, vyšetření, zákroky a operace, těhotenské testy. Nabízíme poradenství těhotenská, sexuologická i pro patologie prsů.

ZAVŘENO (Otevírá Út 13:00)

MUDr. Šárka Kutálková

Zajišťujeme komplexní služby v oblastech gynekologicko porodnická péče, předporodní psychoprofylaxe, gravidjógy, léčby onemocnění prsou, dietoterapie.

MUDr. Hana Zakopalová

Provoz ambulance gynekologie, porodnictví a ultrazvukové diagnostiky.

femma

Akreditované mamografické pracoviště provádí mamografický screening, digitální mamograf, ultrazvuk, denzitometr. Vyšetření prsní tkáně mamograficky a ultrasonograficky. Nutné telefonické objednání.

MUDr. Petr Zlámal

Centrum gynekologie nabízí kompletní gynekologickou a porodnickou péči.

OTEVŘENO (Zavírá 13:00)

MUDr. Jiří Táborský

Komplexní gynekologická ambulantní péče je poskytována včetně ultrazvukové diagnostiky. Spolupracujeme s centry pro léčbu neplodnosti.

OTEVŘENO (Zavírá 13:00)

KAJRO, s.r.o.

Soukromé gynekologické zařízení provádí ultrazvukové vyšetření. Provoz antikoncepční poradny, péče o sterilní páry a těhotné.