Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnic

Vojenská nemocnice Brno

Provoz anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Zajišťujeme péči pacientům v kritickém stavu nebo přípravy nemocných před anestézií.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Poskytujeme anesteziologickou a resuscitační péči nemocným všech věkových skupin. Podporujeme vědeckovýzkumnou činnost kliniky.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Zajišťujeme anesteziologické služby v porodnici. Provádíme celkové i regionální anestezie, v indikovaných případech zajišťujeme dohled u léčebných výkonů.

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

Poskytujeme anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči dětským pacientům. Specializujeme se na novorozeneckou anestezii.