Interní oddělění nemocnic

Vojenská nemocnice Brno

Interní oddělení zajišťuje akutní léčebnou péči v oboru vnitřního lékařství pro vojáky z povolání a jejich rodinné příslušníky, dále pro vojenské veterány a pro civilní obyvatele Brna IV a části Brno-Sever.

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme péči v celém rozsahu vnitřního lékařství.

Interní hematologická a onkologická klinika

Komplexní péče o nemocné s nádorovými chorobami krvetvorné tkáně a mízních uzlin, jako jsou různé typy leukemií, lymfomů a mnohočetný myelom.

Interní gastroenterologická klinika

Poskytujeme komplexní péči nemocným s chorobami trávicího traktu. Provozujeme Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou terapii.

Klinika dětské onkologie

Provádíme komplexní a diferenciální diagnostiku a komplexní terapii nádorových onemocnění u pacientů ve věku 0-19 let.