Nemocnice

MUDr. Simona Motlová

Provoz gynekologické ambulance. Věnujeme se gynekologii, dětské gynekologii, urogynekologii a porodnictví. Poskytujeme relaxační služby.

Lexum a.s.

Lexum a.s.

Na klinice je k dispozici laserové centrum, centrum léčby šedého zákalu, ambulance pro léčbu keratokonu, centrum léčby sítnice a sklivce (VRC), centrum léčby glaukomu i pracoviště zaměřené na estetické zákroky.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Úrazová nemocnice v Brně

Poskytování specializované léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumné činnosti v oboru traumatologie a speciální chirurgie.

Vojenská nemocnice Brno

Nabízíme služby vojenské nemocnice. Zajišťujeme lůžkovou, ambulantní a léčebnou péči.

Gynekologicko-porodnická klinika

Klinika zajišťuje kompletní gynekologicko-porodnickou péči. Provádíme 3D a 4D ultrazvuky.

Chirurgická klinika

Zajišťujeme základní i vysoce specializovanou chirurgickou péči. Specializujeme se na onkochirurgii trávícího traktu.

Interní hematologická a onkologická klinika

Komplexní péče o nemocné s nádorovými chorobami krvetvorné tkáně a mízních uzlin, jako jsou různé typy leukemií, lymfomů a mnohočetný myelom.

Interní gastroenterologická klinika

Poskytujeme komplexní péči nemocným s chorobami trávicího traktu. Provozujeme Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou terapii.

Interní kardiologická klinika

Zabýváme se diagnostikou, chirurgickou léčbou a pooperační péčí u srdečních onemocnění.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Poskytujeme anesteziologickou a resuscitační péči nemocným všech věkových skupin. Podporujeme vědeckovýzkumnou činnost kliniky.

Klinika infekčních chorob

Klinika zabezpečuje léčebně preventivní péči pro dospělé nemocné s přenosnými chorobami s výjimkou tbc a pohlavních chorob.

Klinika úrazové chirurgie

Zabýváme se ošetřováním pacientů s poraněním ohrožujícím život pacienta i s poraněním jednodušším.

Neonatologické oddělení

Zajišťujeme neonatologickou péči všech tří typů, péči o fyziologické novorozence.

Neurochirurgická klinika

Zajišťujeme komplexní péči o pacienty s nemocemi a úrazy nervového systému.

Neurologická klinika

Klinika diagnostikuje a léčí neurologické choroby. Disponujeme elektrofyziologickou, sonografickou, elektroencefalografickou a spánkovou laboratoří.

Oční klinika

Nabízíme služby oční kliniky. Provozujeme laserové a refrakční centrum a poradnu pro onemocnění rohovky a spojivky.

Oddělení ORL

Oddělení poskytuje léčebně preventivní péči lůžkového typu pro pacienty s onemocněním v oblasti ORL respektive hlavy a krku.

Ortopedická klinika

Poskytujeme komplexní diagnostikou a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí včetně traumatologie.

Psychiatrická klinika

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u duševních poruch a nemocí, se zaměřením na akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace.

Rehabilitační oddělení

Oddělení zajišťuje komplexní léčebnou rehabilitaci s návazností na ostatní obory nemocnice.

Urologická klinika

Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro všechna urologická onemocnění v oblasti dospělé urologie.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Zajišťujeme anesteziologické služby v porodnici. Provádíme celkové i regionální anestezie, v indikovaných případech zajišťujeme dohled u léčebných výkonů.

Dětská oční klinika

Klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebně preventivní péči včetně komplexního spektra chirurgických metod v oblasti dětské oftalmologie.

Dětské kožní oddělení PeK

Poskytujeme léčebně preventivní péči v plném rozsahu odbornosti dětská dermatovenerologie pro děti od narození do ukončeného 18. roku života.

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

Poskytujeme anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči dětským pacientům. Specializujeme se na novorozeneckou anestezii.

Klinika dětské onkologie

Provádíme komplexní a diferenciální diagnostiku a komplexní terapii nádorových onemocnění u pacientů ve věku 0-19 let.

Klinika dětské neurologie

Specializujeme se zvláště na vývojovou dětskou neurologii a epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady, nervosvalová onemocnění.

Klinika dětské ORL

Poskytujeme základní, specializovanou odbornou a superspecializovanou ORL péči pro dětské pacienty.

Klinika dětských infekčních nemocí

Klinika provádí veškeré diagnostické a léčebné výkony u dětí s předpokládaným infekčním onemocněním.

Diagnosticko-terapeutické centrum

Poskytuje základní, specializovanou i dispenzární péči s diferencovanými diagnózami.

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.

Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně ...

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Provoz kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Provádíme diagnostiku a terapie poruch pohybového aparátu. Specializujeme se na poruchy funkcí autonomního nervového systému, preskripce pohybových aktivit, preventivní diagnostiku rizikových skupin ...