Kostely a kláštery

Klášter kapucínů Brno

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Provincie kapucínů v ČR

Hrobka, která se nachází pod kostelem Nalezení svatého Kříže, je neobvyklým dokladem dějin kapucínského řádu. Jsou zde uloženy ostatky řádových bratří.