Měření emisí a čištění vzduchu

TS-UV, s.r.o.

TS-UV, s.r.o.

Standardní i atypické druhy zařízení na dezinfekci, úpravu, čištění a ošetření všech druhů vod – pitné, technologické, užitkové, PW, odpadní. Na všechny úpravny vod můžeme nabídnout odpovídající typ zařízení s požadovanými parametry. V oblasti úpravy a ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Detekta s.r.o.

Detekta s.r.o.

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř měření emisí. Kontroly a ekologizace kotlů. Měření emisí. Měření vzduchotechnických a stavových veličin – měření tlaku, teploty, rychlosti proudění, průtoku a vlhkosti plynů v technologických potrubích a ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Kominictví Milan Lukáš

Kominictví Milan Lukáš

Kompletní kominický servis: Stavba nových komínů, vícevrstvé komíny, stavba komínových systémů. Frézování a vložkování komínů. Rekonstrukce komínů a nadstřešní části, opravy zdiva. Revize kouřových cest, měření emisí, čištění komínů. Dále také ...

T-PROJECT GROUP, spol. s r.o.

Inženýrsko-dodavatelská společnost T-PROJECT Group realizuje projekty se zaměřením na aplikace nových a moderních řešení, která zlepšují provozní a ekonomické podmínky tepelných zdrojů a energetických jednotek. Součástí našich služeb je denitrifikace DeNOx …

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO, spol. s r.o.

Provádíme měření emisí, imisí, pachových látek a pracovního prostředí i kalibrace a ověřování emisních měřicích systémů. Poskytujeme nárhy kompletních, automatizovaných emisních měřících systému (AMS), dodávka, instalace a servis trvale instalovaných emisních …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Zdeněk Škop

Zdeněk Škop

Provádíme autorizované měření emisí CO a NOx malých, středních a velkých zdrojů, kontrolu spalinových cest. Zajišťujeme servis těchto zařízení.

SEKO BRNO, spol. s r.o.

Provádění autorizovaného měření průmyslových emisí a imisí pracovního prostředí.

TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

Zajišťujeme služby a outsourcing v oblasti ekologie, měření emisí a pachů, nakládání s odpady, zpracování odborných posudků a rozptylových studií.