Psychologické poradny

Abbia Clinic, s.r.o.

Provádíme nelékové terapie ADHD, léčbu úzkostí, migrén, epilepsie, stavů po úrazech hlavy, autismu a dyslexie.

Mgr. Petra Alexová

Psychologická ambulance nabízí služby v oblasti psychologie, psychoterapie, poradenství, kognitivní rehabilitace, laktačního poradenství, trénování paměti a osobnostního rozvoje.

Ing. Mgr. Ivana Šebestíková

Nabídka služeb klinického psychologa a psychoterapeuta.

Mgr. Veronika Šuráňová

Nabídka individuální, párové i rodinné psychoterapie, krizové intervence, pomoci při zvládání stresu, relaxačních technik a práce se sny.

Mgr. Jana Šlégrová

Poskytuji psychologické konzultace a terapie (nezabývám se diagnostikou). Konzultace poskytuji jednotlivcům, párům i rodinám. Setkávat se můžeme delší dobu nebo je možná jednorázová konzultace, záleží na domluvě. Protože nevystupuji jako klinický psycholog, …

Mgr. Monika Růžičková

Nabídka psychologické a psychoterapeutické pomoci při řešení partnerských, manželských, rodinných a osobních problémů.

Mgr. Michaela Killarová

Nabídka psychologického poradenství a psychoterapie. Poskytování individuální a párové psychoterapie dospělých. Provozování psychologické praxe.

PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

Soukromá ambulance klinického psychologa, individuální psychoterapie dospělých. Kaučink pro profesní růst a vedení při osobnostním rozvoji.

Mgr. Petr Sakař, Ph.D.

Provoz psychologické a psychoterapeutické praxe pro děti, dospívající i dospělé.

Mgr. Eva Pávková

Nabídka psychologického poradenství pro jednotlivce i pro rodiny s dětmi, osvojitele a pěstouny.

Mgr. Tereza Pelantová

Nabídka individuální i skupinové psychoterapie a psychologického poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Ludmila Nosková

Nabízíme služby profesionální psychoenergetické poradny.

Mgr. Josef Bejček

Nabídka služeb v oblasti psychologického poradenství a diagnostiky.

Mgr. Kamila Zieglerová

Nabídka služeb psychologické poradny, psychoterapie a psychologické pomoci v náročných životních situacích.

Mgr. Lenka Peterková

Nabídka psychologické pomoci v obtížných životních situacích.

Mgr. David Navrátil

Nabízím psychologické poradenství, terapii a diagnostiku, dopravně psychologické vyšetření pro řidiče a vyšetření ke zbrojním průkazům.

Mgr. Jakub Koutný

Provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. Nabizím služby psychoterapeuta a psychologa. Nabízím psychoterapie a gestalt terapie.

POINTS Psychometry, s.r.o.

Nabízíme servis v oblasti on-line psychodiagnostiky.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:30)

Pavel Szotkowski

Poskytuji kariérní poradenství, profesní diagnostiku a školení měkkých dovedností soft-skills.

PhDr. Michaela Cyprichová

Služby soukromého psychologa. Nabízím: jednorázové či krátkodobé psychologické poradenství dětem, dospívajícím a dospělým (jednotlivci, páry i rodiny), dlouhodobou individuální psychodynamickou psychoterapii pro dospělé, krizovou intervenci pro ...

MUDr. Jana Tomanová

Provozování psychiatrické a specializované gerontopsychiatrické ambulance.

Mgr. Magda Shymon

Nabídka psychologického poradenství, terapie, koučinku a vzdělávání.

PhDr. Tomáš Novák

Psychologické poradenství na bázi vlídné asertivity v manželských a rodinných problémech, rozvodové poradenství včetně péče o děti. Výuková, přednášková a supervizní činnost.

Brzy zavírá (19:00)

Mgr. Michal Hummel

Psychologické poradenství v náročných životních situacích. Nabídka psychodiagnostiky, hypnoterapie a koučinku.

Mgr. Martina Ježková

Nabízím psychologické poradenství a psychoterapie.

Mgr. Adriana Rieglová

Nabízím psychoterapeutické služby, služby psychodiagnostické a poradenství. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Mgr. et Mgr. Lucie Foltová

Nabízím psychologické poradenství a psychoterapii. Pracuji s jednotlivci, páry, rodinami, dospělými, dospívajícími a dětmi.

Mgr. Dominika Motyková

Poskytuji akreditované dopravně psychologické vyšetření řidičů s výsledky na počkání.

Ing. Jana Nováková

Nabízím poradenství v oblasti Feng Shui. Poskytuji psychologické poradenství rychlejší techniky emoční svobody.

Brno +

Mgr. Ondřej Ženka

Poskytuji služby v oblasti psychoterapie a psychologické poradenství. Pomoc v obtížných životních situacích.

Mgr. Jiří Salvet

Soukromá psychoterapie a poradenství. Nabízíme mediace v rozvodových a porozvodových záležitostech.

Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

Nabízím rodinnou i partnerskou terapii, psychoterapii, psychologické poradenství, koučink, supervizi.

Psychologie Eva Nekvapilová

Poskytuji psychologické poradenství, terapie a psychodiagnostiku. Je možné individuální i párové poradenství. Věnuji se psychologické práci s nemocnými diabetem I. a II. typu a jejich rodinným příslušníkům nebo partnerům. Pomohu s vyrovnáváním se s nemocí ...

Mgr. Yvonne Holčáková

Nabízím individuální psychoterapii a psychologické poradenství pro dospělé. Řeším úzkosti, deprese, psychosomatické potíže, stres a syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy, poskytuji psychologickou podporu pro studenty, psychologickou přípravu na ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Vojenská nemocnice Brno

Provoz psychologického oddělení. Zabýváme se psychologickou diagnózou osobnosti i psychoterapiemi.

Mgr.Soňa Bajerová - soukromá psychologická praxe

Soukromá psychologická poradna nabízí psychologické poradenství a diagnostiku pro dospívající a dospělé. Konzultace je možné vést i elektronicky např. přes Skype.

Ing. Jana Hušková

Poskytuji psychoterapeutická sezení vedená metodou EFT – terapie svobodných emocí. Jedná se o velmi účinnou metodu vhodnou k odstraňování nejrůznější psychických i fyzických potíží – stres, úzkosti, tréma, fóbie, posttraumatické stavy, závislosti, fyzické ...

Mgr. Laura Mynářová

Poskytování poradenství a koučinku v oblasti osobního růstu, mezilidských vztahů, životního stylu, zdraví a sebevědomí. Nabízím důvěrné, diskrétní ovzduší. Řízený rozhovor, ve kterém si ujasníme situaci klienta a oblasti, ve kterých budeme pracovat. ...

Mgr. Aleš Aujezký

Poskytování individuální psychoterapie či manželského a výchovného poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Svatava Chromá

Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapii.

Osobní Koučink - Milena Dědková

Poskytuji osobní koučink zaměřený na problémy ve vztazích partnerských a manželských, mezi rodiči a dětmi, a v neposlední řadě problémy s hledáním životního partnera.