https://www.info-brno.cz/nakladatelstvi-vutium-vysokeh

Nakladatelství

Tisk | Přidat / editovat záznam

Nakladatelství Vutium Vysokého učení technického Brno

Nakladatelství má za úkol zajišťovat publikování a šíření poznatků v souladu s posláním univerzity v národním a mezinárodním kontextu. Zejména:
  • zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti VUT,
  • pečuje o vydávání děl v úzce specializovaných a nově vznikajících vědeckých oborech, které nemají dostatečně široký okruh čtenářů, aby zaujaly komerční vydavatele,
  • dbá o kvalitu, úroveň a věrohodnost akademických publikací prostřednictvím lektorování odborníky stejného zaměření a napomáhá zvyšovat kvalitu vědecké práce přísnými kritérii redakční práce, profesionálním přístupem k redakčnímu zpracování a výtvarnému řešení, jakož i mezinárodní distribucí publikovaných prací,
  • podporuje práci začínajících vědecko-pedagogických pracovníků a napomáhá růstu její kvality tím, že publikuje jejich první knihy, jimiž si tito autoři budují své jméno a rozvíjí zkušenosti s publikováním,
  • vydává původní i překladové vysokoškolské učebnice odpovídající současným potřebám učitelů i studentů,
  • vydává publikace obecného zaměření představující VUT jako univerzitní instituci širokého profilu ve společenském a kulturním kontextu,
  • využívá vícezdrojového financování, jež zlevňuje cenu publikací,
  • buduje partnerské spolupráce mezi vydavateli především z vysokoškolské sféry na úrovni národní i mezinárodní a je otevřeno autorům z i mimo VUT,
  • systematicky rozvíjí spolupráci s partnery VUT.
Web:
http://www.vutbr.cz/nakl
Adresa:
Antonínská 548/1
601 90 Brno - Veveří
Jihomoravský kraj / okres Brno-město
Telefon:
+420 541 145 347, +420 541 145 350, +420 541 145 352
Fax:
+420 541 145 348
E-mail:

Pobočky:

Brno (34)

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1
602 00 Brno

IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305

Obory činnosti:

Nakladatelství Vutium Vysokého učení technického Brno