Důstojné rozloučení se zvířecím přítelem je možné

Nejlepším přítelem člověka je velmi často pejsek nebo kočka. Mnoho rodin má i jiného zvířecího člena, například papouška, želvu, králíka, morče, křečka atd. Tito domácí mazlíčci jsou schopni poskytnout člověku velikou spoustu lásky, radosti a pěkných zážitků.

Příroda už tomu však chtěla tak, že se lidé dožívají mnohem vyššího věku než většina domácích zvířat. V důsledku toho se musíme nevyhnutelně potýkat se smrtí milovaného tvora. Součástí této smutné chvíle bývá bohužel i rozhodování o tom, jak naložit s mrtvým tělíčkem našeho zvířátka.

Dlouhou dobu přicházela (zejména pro obyvatele z měst bez vlastního pozemku) v úvahu pouze jediná možnost, a to zanechat svoje zvířátko u veterináře. To neznamenalo nic jiného, než že domácí mazlíček skončil v kafilérii společně s užitkově chovanými zvířaty.

Dnes už je tomu naštěstí jinak. Podobně jako v zemích na západ od České republiky je již možné i zde nechat svého zemřelého zvířecího kamaráda zpopelnit ve speciálním krematoriu. Zpopelněné tělíčko (ostatky) je pak možné buď rozptýlit na rozptylové loučce, nebo si popel odnést v urničce s sebou.

Zvířecí krematorium nabízí i další služby, jako je poslední rozloučení pozůstalých se zvířátkem, uložení zvířete v chladícím boxu do doby kremace, převoz zvířete do krematoria aj. V případech, kdy se majitel zvířete nemůže z nějakého důvodu zúčastnit kremace, je dokonce možné sledovat online dění v obřadní místnosti i samotnou kremaci. Krematorium zvířat vychází vstříc tělesně postiženým majitelům asistenčních či vodících pejsků, a to poskytnutím slevy na tuto poslední službu.

Krematorium zvířat je řešením pro všechny, jejichž věrný zvířecí přítel byl pro ně plnohodnotným členem rodiny, a proto se s ním chtějí pěkně a důstojně rozloučit.