Semináře Brno

JUDr. Alice Tobiášová, MBA pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele. Primárně nabízíme pomoc lidem, kteří pečují o autistické děti, o děti s epilepsií, nebo děti s poruchami hybnosti. Naše ústřední motto zní: „Nebuďte na péči sami!". Takto se vás přitom podle průzkumů cítí až 92 procent. Odborníci se shodují na tom, že v Česku neexistuje zařízení, které by dokázalo člověku závislému na péči nahradit fungující rodinu, která má dostatek sil, možností a ochoty tuto péči poskytovat. Pokud může příjemce péče zůstat mezi svými blízkými, pak mnohem lépe snáší omezení vyplývající z jeho zdravotního stavu. A to navzdory tomu, že se domácí péče zpravidla vyznačuje nižší materiální a technickou vybaveností. Pečovatelé se ale i kvůli tomu často potýkají s únavou, s fyzickým i emocionálním vyčerpáním, s úzkostmi a depresí. Poskytování péče má dopad na jejich zaměstnání a příjem. V průběhu času se cítí sociálně vyloučení a objevují se u nich zdravotní potíže. Pomůžeme vám se závažnými rozhodnutími a poskytneme vám užitečné a cenné informace a doporučení. Dozvíte se například, jak získat vyšší příspěvek na péči. Poradíme vám, jak zvládnout domácí terapie a aktivity. Zaměříme se na to, co máte dělat, když pacient odmítá stravu a hygienu. Upozorníme vás také na nejčastější chyby a dostanete od nás návod na to, jak nevyhořet. Naším cílem je poskytnout vám – neformálním pečovatelům – maximální rozsah potřebných informací. Semináře jsou zcela bezplatné. Jsou hrazeny z dotací Evropské unie. Podobných akcí jsme již realizovali více než 200. Pomohli jsme na nich bezmála tisícovce neformálních pečovatelů. Nebuďte na péči sami! Není to nutné, jsme tady pro vás. Pro více informací navštivte náš Facebookový profil nebo na emailové adrese aatt@seznam.cz