Infrapanely – infravytápění v provedení na klíč

Infrapanely Tempero

Firma Tempero, s. r. o., je dodavatelem infravytápění v provedení na klíč včetně montáže. Nabízí výborné řešení úspory energie při vytápění, především pro svůj nízký příkon, vysokou povrchovou teplotu a kvalitní zpracování za použití nejlepších materiálů s dlouhodobou životností a zárukou. Sálavé panely dokážou uspořit více energie než přímotopy, radiátory, podlahová vytápění, podlahové fólie, elektrokotel, plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na tuhá paliva. Vytápěcí systém infrapanelů přináší vysoký komfort, nízkou spotřebu a úsporu peněz.
InfrapanelyTem­pero jsou vyrobeny v ČR.

Vznik infrapanelů

Infravytápění se používá již mnoho století. Současné infrapanely Tempero nahradily původní kachlová kamna, která se používala na hradech a zámcích a dokázala sáláním vyhřát velké prostory. Kachlová kamna se časem rozšířila do rodinných domů, kde dlouho sloužila po několik generací. V dnešní době můžeme kachlová kamna vidět především ve starších horských chalupách. Některé novostavby využívají novodobý způsob kachlových kamen, tzv. šamotová kamna. Rozměrnost kamen ovšem znemožňuje využít tento způsob vytápění v menších místnostech (koupelna, záchod), proto přichází na řadu stropní infrapanely Tempero, které nezabírají prostor.

Vznik historicky prvního infrapanelu je datován do 60. let minulého století, kdy japonský vědec Dr. Tadashi Ishikawa zkoumal vliv infračerveného záření na lidský organismus. Jeho výzkum odhalil pozitivní vliv infračerveného záření na lidský organismus. Vytvořil první infračervenou tepelnou kabinu, která dokázala hloubkově prohřát lidskou kůži a svaly. Proto se od 70. let infratechnologie využívá v dětských inkubátorech.

Komerční využití infrapanelů započalo roku 1980. Jejich hmotnost se pohybovala kolem 80–90 kg, účinnost panelů však nebyla příliš velká. S příchodem roku 1990 došlo k technickému vylepšení a první panely se začaly objevovat i v Československé republice. Tehdejší cena elektrické energie byla velmi nízká, proto lidem tolik nevadila vysoká spotřeba těchto vytápěcích systémů. Vlivem rostoucí ceny elektrické energie dochází po roce 2000 k vylepšení infrapanelů tak, aby se zvýšila jejich účinnost. Nové technologie použitých nanomateriálů tak zajistily vysokou účinnost panelů, pokles příkonu, vyšší povrchovou teplotu a tím také požadovaný komfort.

Jak fungují infrapanely – infravytápění?

Jak již bylo zmíněno, infrapanel vytápí stejným způsobem jako kachlová kamna. Sálavá plocha infrapanelu ohřívá zdi, podlahy a veškerý materiál, který je vystaven přímému či odraženému záření. Stejně jako sluneční záření je i sálavé teplo infrapanelu akumulováno ve všech osálaných materiálech. Sálavé záření po dopadu prohřívá osálaná tělesa – a ta okamžitě začnou ohřívat okolní vzduch. Díky tomu je naměřená teplota vzduchu 5 cm nad podlahou a 5 cm pod stropem téměř stejná. Při dlouhodobém zahřívání podlahy stropním panelem jsme naměřili, že teplota 5 cm nad podlahou byla 25,2°C a 5 cm pod stropem mimo panel byla 25,1°C.

Lze namítat, že toto popírá fyziku v oblasti termiky, protože správně by se měl teplejší vzduch držet u stropu. V případě infravytápění však stropní panel předává tepelnou energii podlaze, kde dochází k jejímu uložení. Z podlahy se pak tato energie uvolňuje a prohřívá vzduch. V důsledku intenzivního prohřátí podlahy je 5 cm nad ní vzduch o desetinu stupně teplejší. Je to stejný případ jako když v létě slunce celý den prohřívá asfalt nebo beton. Jakmile slunce zapadne, asfalt/beton uvolňuje zpětně citelně teplo do okolí.

Srovnání jednotlivých vytápěcích technologií

Máme pouze dva způsoby vytápění – konvekční a sálavý.

Konvekční způsob vytápění nejprve ohřívá vzduch, který následně předává teplo konstrukčním prvkům domu. Jedná se o přesný opak sálavého způsobu vytápění. Teplo získané v kotli dohřívá vratnou vodu, která je poté vedena trubkami do otopných těles. Radiátor ohřívá především vzduch, který poté začne ohřívat konstrukce. Těmito procesy však dochází k tepelným ztrátám v rozvodech. Nevýhodou konvekčního způsobu vytápění je, že teplý vzduch okamžitě stoupá ke stropu, zatímco chladnější vzduch se drží u země.

Sálavý způsob vytápění prohřívá předměty přímo. Ve srovnání s konvekčním způsobem dochází k rovnoměrnějšímu rozložení teploty v místnosti.

Mezi konvekční způsoby vytápění se řadí ústřední vytápění ať už pomocí radiátorů či podlahového okruhu. V tomto případě mohou být zdroji tepla plynové kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla, kotle na tuhá paliva nebo jiné velké zdroje soustav centrálního zásobování teplem.

Sálavý způsob vytápění využívají zejména kachlová a částečně šamotová kamna, krby otevřené a s jednoduchým sklem, které dokáží vyhřát prostor místnosti, a samozřejmě stropní infrapanely Tempero.

Nevýhody, poruchovost, nutné opravy a revize vytápěcích systémů vs. infravytápění

Mnoho lidí si klade otázku, jakou nevýhodu má infravytápění. Odpověď zní – žádnou. Vhodnější je poukázat na názory jednotlivých zákazníků, jak tento vytápěcí systém vnímají. Někomu vytápění pomocí infrapanelů může vyhovovat, jiný člověk o takovém způsobu vytápění nikdy neslyšel, další lidé na něm zase hledají nevýhody. Jak se říká; „sto lidí, sto chutí“. Občas se setkáváme s názorem, že infrapanel, umístěný na stropě nebo stěně, může některým lidem vadit. Skutečnost však bývá jiná. Naši zákazníci tento názor popírají, naopak je přitahuje příjemný pocit sálavého tepla, který stropní infrapanel poskytuje. Je to otázka zvyku. Někteří dokonce využívají infravytápění k relaxaci, to když si přisunou židli/křeslo přímo pod sálající infrapanel.

Další častou obavou zákazníků bývá výpadek elektřiny. Co se stane s vytápěním? Bude všude zima? Než dojde k prochladnutí zateplených objektů o 1–2 °C, uplyne i 24 hodin. U nezateplených objektů je tato doba kratší. Sálavým infravytápěním primárně prohříváme předměty a konstrukční prvky. Z toho důvodu se při instalaci infrapanelů počítá s akumulační schopností použitých stavebních materiálů a prvků, ze kterých jsou podlahy, obvodové zdivo apod. Uložená tepelná energie v těchto materiálech se pozvolna uvolňuje, tudíž nedojde k rychlému vychladnutí. Opačný efekt nastává u konvekčního způsobu vytápění, u něhož dochází k rychlému prochladnutí stavby. Navíc u všech ostatních vytápěcích systémů je nutná elektrická energie pro provoz vytápění, jako příklad uveďme kotel na tuhá paliva. Ten vyžaduje, aby topná voda proudila v systému, což zajišťuje elektrické oběhové čerpadlo. Výjimku tvoří kachlová kamna, krby nebo staré samotížné oběhy.

U infravytápění odpadají starosti s pravidelnými revizemi, které jsou nutné u plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva. Taktéž odpadají i kominické práce. V dnešní době vyžadují revize i některá tepelná čerpadla. Konvekční způsoby vytápění mají omezenou životnost z důvodu použitých mechanických částí a složité elektroinstalace. Dále je potřeba měnit čerpadla a kompresory, stejně tak je zde riziko prorezavění potrubí.

Pokud má člověk konvekční vytápění vyžadující pro svůj účel palivo, jako je dřevo nebo uhlí, je nezbytné mít prostory pro jeho skladování. To vyžaduje určitou pracnost.

U infrapanelů tyto starosti odpadají. Není v nich žádný tlak ani cirkulace vody, stejně tak zde nedochází k opotřebení jako u kotlů. Proto mají i mnohem delší životnost než ostatní vytápěcí systémy. Infrapanely mají své kouzlo a záleží na každém, pro jaký způsob vytápění se rozhodne na základě svých požadavků a potřeby topit úsporně.

Sálavý infrapanel, nebo přítopný infrapanel

Pro lidský i zvířecí organismus je sálání v infračerveném spektru zcela přirozené a pro studenokrevné živočichy dokonce nepostradatelné. Dopadající sálání ze Slunce umožňuje přijatelné životní podmínky pro život na Zemi.

Když se zaměříme na samotné infrapanely, je nezbytné brát na vědomí několik ukazatelů. Podle nich poznáme, že se jedná například o infrapanely určené k přitápění, tedy přítopné. Tyto infrapanely se používají v případě již existujícího vytápěcího systému v daném objektu. Jsou dodatečně namontované například v bezprostřední blízkosti osoby, která je má za svými zády. Přítopné infrapanely však nejsou vhodné pro komplexní vytápění jakožto jediný zdroj tepla pro danou nemovitost.

Jak tyto infrapanely poznáme? Zpravidla jsou z nevhodných materiálů, jako je plech, umělá hmota nebo kámen. Při svém maximálním výkonu mají nízkou povrchovou teplotu, která se zpravidla pohybuje mezi 80–110°C. Také mají vysokou spotřebu. Ta je způsobena dlouhým provozem, při kterém nedochází k vypnutí termostatu. Sálavý tok infrapanelů nedokáže dostatečně prohřát konstrukční prvky budov tak, aby došlo k dostatečné akumulaci a uložení energie do konstrukčních materiálů. Infrapanely jsou obvykle k dostání na e-shopech za příznivou cenu na úkor kvality, záruky, životnosti a komfortu. Zákazníci mají s těmito přítopnými infrapanely vysokou spotřebu elektřiny a často se trápí zimou v objektu.

Jinou technologií jsou přítopné infrapanely, u kterých se výrobce snaží snížit spotřebu pomocí použití vhodnějších materiálů. Odporový drát je nahrazen karbonovou mřížkou. Její nevýhodou však bývá poniklování napájecích bodů. Při chladnutí a zahřívání pak dochází k uvolnění tohoto poniklování a trvalé ztrátě kontaktu. Mnohdy bývá tento jev doprovázen praskáním v infrapanelech. Životnost se může pohybovat kolem 4 let.

Abyste byli opravdu spokojení při vytápění vašeho objektu, je nutné si pořídit kvalitní sálavý infrapanel s vysokou povrchovou teplotou, ideálně přes 140°C a více, který je vyroben z kvalitních materiálů. V tomto případě je tepelným zdrojem gelová fólie s účinnou odrazovou a izolační tepelnou vrstvou za použití nanomateriálů, také s nízkým příkonem. K tomu je vhodné si pozvat společnost, která na základě projektové dokumentace připraví kompletní systém infravytápění v provedení na klíč včetně montáže, veškerých náležitostí, jako je inženýring, energetické posouzení stavby, přesné umístění panelů ve stavbě včetně jejich ovládacích prvků, natažení kabeláže k rozvaděči, ve kterém jsou nachystané kompletní systémy ovládání vytápění. Společnost také zajistí předání revizní zprávy, na jejímž základě si zákazník domluví u distributora levnější tarif, vhodný pro vytápění elektrickou energií.

Je pochopitelné, že zájemci o infravytápění by rádi ušetřili, proto sáhnou po nejlevnější variantě. Nicméně i zde platí pravidlo, že člověk není tak bohatý, aby si kupoval levné věci. A rozhodně platí, že levná kvalita neexistuje.

Pokud má zákazník zájem vlastnit kvalitní infravytápění, je vhodné se obrátit na firmy, které mají hodně spokojených zákazníků, tím i mnoho pozitivních referencí, a také dodávají infravytápění v provedení na klíč. Nechte si poradit od naší společnosti Tempero, s.r.o., určitě budete spokojeni.

Výhody našeho infravytápění – úspora, lepší zdraví, stop plísním

V dnešní době není žádným překvapením spotřebovat třeba jen 4800 kWh za 1 rok díky infravytápění od společnosti Tempero, berme v potaz vytápění novostavby rodinného domu s obytnou plochou přes 200 m2. Podobných příkladů má společnost Tempero mnoho.

Naše infravytápění se užívá v různých typech budov, dokonce i v těch poměrně starších. Za zmínku stojí vytápění starého mlýnu, jehož stáří přesahuje délku 500 let. Jeho číslo popisné je 2 a před tímto mlýnem stál pouze kostel s číslem popisným 1. V mlýně se nám podařilo dostat náklady za vytápění pod kontrolu, roční spotřeba se zde pohybuje kolem 4200 kWh za rok. U tohoto mlýnu se vytápí obrovské prostory dvou pokojů, obývák, kuchyň a koupelna. Ani vysoké stropy v objektu, jež přesahují výšku 3,5 metru, neomezily prohřátí podlahy na příjemných 26 stupňů. Je nezbytné zmínit fakt, že zákaznice díky našemu vytápěcímu systému nemusela celý objekt zateplovat, jak jí původně bylo doporučeno jinými společnostmi. Toto zateplení s výměnou oken by ji vyšlo na několik milionů korun. Nezateplovala ani střechu, ani podlahy. Také nebylo nutné měnit okna, zůstala zachována ta původní. Přesto jsme jí zajistili vysoký tepelný komfort a nízkou spotřebu energie.

Mezi naše zákazníky patří také chataři a lidé vlastnící staré horské chalupy. Zde je použito naše infravytápění, které je pro zákazníky snadnější na obsluhu a díky nastavené teplotě na termostatu je vše automatizováno. Tímto odpadá práce se štípáním dříví, jeho následným uložením a pozdějším přikládáním do kotle. Často slýcháváme od mladých lidí, že mají rádi pohodu a neradi si přidělávají starosti složitou údržbou a přípravou vytápění pomocí tuhých paliv. Jednodušší je pro ně nastavit termostat a bez starostí relaxovat na prohřáté sedací soupravě od našeho stropního infrapanelu s příjemným vědomím, že ušetřili energii a tím také náklady na vytápění.

Dalším pozitivním zjištěním je zlepšení zdravotního stavu u našich starších zákazníků. Jedná se především o zákazníky s revmatickými obtížemi, bolestmi kyčlí, kloubů, svalů, nebo s artrózou. Od těchto zákazníků slyšíme, jak jim náš vytápěcí systém ulevuje od bolesti, především v chladném období, kdy jim topí a zároveň prohřívá tělo, čímž dochází ke zmírnění bolesti, hloubkovému prohřátí svalů, zlepšení krevního oběhu. Tento systém je také vhodný pro kardiaky, astmatiky, malé děti, zvířata. Jednoduše řečeno – pro každého, kdo má rád příjemné teplo.

Výbornou zkušenost s infravytápěním mají také zákazníci, kteří se potřebovali zbavit plísně. Jejich obydlí trpělo vysokou vlhkostí, kterou nešlo vyvětrat. Mnohdy se však jednalo o konstrukční problém budov. Buď byly poškozené izolace v důsledku stáří budovy, nebo tektonickým vlivem. Často se stává, že je k domu přistavěna další místnost, při jejíž výstavbě se opomíjejí některé důležité postupy k zamezení tvorbě vlhkosti. I tyto problémy jsme dokázali našim zákazníkům vyřešit. V důsledku intenzivního sálavého prohřívání konstrukčních prvků budovy jsme dosáhli proschnutí a odpaření vlhkosti ze stěn budovy nebo podlahy. Tato vlhkost se dostala do vzduchu a po následném vyvětrání se vlhkost zdiva snížila. To zamezilo tvorbě a vzniku dalších plísní.

Pokud Vás informace v tomto článku zaujaly a chcete se dozvědět více, případně něco s námi prodiskutovat, nebo pokud jste se již rozhodli pro infrapanely Tempero, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poradíme a pomůžeme vyřešit Vaše požadavky tak, abyste byli našimi spokojenými zákazníky.

Jak se správně zaregistrovat v Parimatch?

Registrace v Parimatch je nezbytným procesem pro uživatele, kteří chtějí využít služeb herního klubu naplno.

Úspěšné hledání práce v Německu

Pro mnoho Čechů je hledání práce v Německu atraktivní možností. Hospodářská stabilita a nízká míra nezaměstnanosti činí z Německa atraktivní destinaci pro uchazeče o zaměstnání.

Měna v online kasinech: na co můžete převést své peníze

Ve vzrušujícím světě online kasin, kde hráči mohou získat bonus za registraci bez vkladu, se scházejí zákazníci z celého světa, aby zažili vzrušení a možnost velkých výher. I když se často soustředí na samotné hry, jedním z nejdůležitějších prvků, které stojí za zvážení, je výběr měny.