Směnka: Co to je a kde se s ní lze setkat?

Na jaké typy můžete narazit

Existuje několik druhů směnek. Jedním z nich je vlastní směnka, ve které se sám dlužník zavazuje, k zaplacení stanovené částky věřiteli, a to před uplynutím určitého časového období. Oproti tomu zajišťovací směnka vzniká jako záruka, že dojde ke splnění nějakého závazku. Při jejím splnění dojde k zániku směnky. Často se s ní lze setkat při zajišťování půjček a úvěrů.

Dalším druhem je cizí směnka, ve které vystavitel přikazuje někomu třetímu, aby ve stanoveném čase zaplatil dlužníkovi určitou částku. Třetí stranou může být například banka. U platební směnky dochází k zaplacení směnky v době její splatnosti. Před datem splatnosti ji ale lze prodat a získat tím peníze dříve.

Kde se směnka nejčastěji objevuje

Jakožto soukromá osoba si peníze na směnku půjčit nemůžete. Směnka totiž z důvodu vyšší ochrany spotřebitelů slouží pouze pro podnikatele a firmy. Podnikatelé se s nimi nemusí setkávat pouze v obchodním styku, ale i při jednáních s bankami. Ty mohou někdy vyžadovat jištění touto formou u větších úvěrů nebo podnikatelských kontokorentů.

Ačkoli na směnky neexistuje žádná oficiální burza, dá se s nimi obchodovat. Mohou si je prodávat jednotlivé firmy. Existují také společnosti, které se na odkup a následné vymáhání směnek zaměřují. S dorovnáním vašeho rozpočtu vám může i v takovém případě pomoci například půjčka ihned.

Hlídejte si podmínky platnosti

Aby byla směnka platná, musí splňovat hned několik podmínek daných zákonem. Jedná se o nutnost uvedení slova „směnka” v textu. Pouhá zmínka v nadpisu nestačí. Dále jde o vyslovení slibu, popřípadě příkazu zaplatit danou částku. Tato částka se v textu musí také vyskytovat.

Figurovat zde musí i jméno věřitele, kterému je třeba částku zaplatit. Sepsat je třeba i místo a datum vystavení směnky.

Další nutností je text směnky v jednom jediném jazyce. Posledním důležitým bodem je vlastnoruční podpis dlužníka – vystavitele směnky. Pokud směnka neobsahuje veškeré náležitosti, stává se neplatnou. Žádné výjimky se nepřipouští, proto buďte při vypisování velmi precizní.

Potřebujete spolehlivě řešit výpadky elektrické energie?

Volejte RENTAL.CZ!

Oblečení na motocykl: Styl i ochrana

Existuje spousta různých životních stylů. Jedním z nejvýraznějších a na první pohled lehce rozeznatelných je bezpochyby motocyklismus.

Proč jsou golfové míčky značky Callaway oblíbenou volbou golfistů po celém světě?

Golfové míčky značky Callaway má ve svém bagu třeba i Jon Rahm, celým jménem Jon Rahm Rodríguez, který je jedním z nejlepších profesionálních golfistů světa.