Směnka: Co to je a kde se s ní lze setkat?

Na jaké typy můžete narazit

Existuje několik druhů směnek. Jedním z nich je vlastní směnka, ve které se sám dlužník zavazuje, k zaplacení stanovené částky věřiteli, a to před uplynutím určitého časového období. Oproti tomu zajišťovací směnka vzniká jako záruka, že dojde ke splnění nějakého závazku. Při jejím splnění dojde k zániku směnky. Často se s ní lze setkat při zajišťování půjček a úvěrů.

Dalším druhem je cizí směnka, ve které vystavitel přikazuje někomu třetímu, aby ve stanoveném čase zaplatil dlužníkovi určitou částku. Třetí stranou může být například banka. U platební směnky dochází k zaplacení směnky v době její splatnosti. Před datem splatnosti ji ale lze prodat a získat tím peníze dříve.

Kde se směnka nejčastěji objevuje

Jakožto soukromá osoba si peníze na směnku půjčit nemůžete. Směnka totiž z důvodu vyšší ochrany spotřebitelů slouží pouze pro podnikatele a firmy. Podnikatelé se s nimi nemusí setkávat pouze v obchodním styku, ale i při jednáních s bankami. Ty mohou někdy vyžadovat jištění touto formou u větších úvěrů nebo podnikatelských kontokorentů.

Ačkoli na směnky neexistuje žádná oficiální burza, dá se s nimi obchodovat. Mohou si je prodávat jednotlivé firmy. Existují také společnosti, které se na odkup a následné vymáhání směnek zaměřují. S dorovnáním vašeho rozpočtu vám může i v takovém případě pomoci například půjčka ihned.

Hlídejte si podmínky platnosti

Aby byla směnka platná, musí splňovat hned několik podmínek daných zákonem. Jedná se o nutnost uvedení slova „směnka” v textu. Pouhá zmínka v nadpisu nestačí. Dále jde o vyslovení slibu, popřípadě příkazu zaplatit danou částku. Tato částka se v textu musí také vyskytovat.

Figurovat zde musí i jméno věřitele, kterému je třeba částku zaplatit. Sepsat je třeba i místo a datum vystavení směnky.

Další nutností je text směnky v jednom jediném jazyce. Posledním důležitým bodem je vlastnoruční podpis dlužníka – vystavitele směnky. Pokud směnka neobsahuje veškeré náležitosti, stává se neplatnou. Žádné výjimky se nepřipouští, proto buďte při vypisování velmi precizní.

Najděte si na jaře nové zvyky - české online kaszino MyEmpire, zahraničení aj.

Jaro nás zve k mnoha novým aktivitám a k vyzkoušení toho, co by nás nikdy předtím ani nenapadlo zkusit.

Sprievodca bezpečným stávkovaním: Čo robiť a čo nerobiť

Hazardné hry by sa mali považovať za zdroj zábavy a nie za zdroj príjmu. Niektorí hráči sa stanú závislými, a tak sa hazardné hry premenia zo zábavnej činnosti na skutočný problém.

Cizinci v Česku: Navigace světem zdravotního pojištění

V současné době žije v České republice rostoucí počet cizinců, kteří sem přicházejí za prací, studiem nebo jinými životními změnami.