Malovaný kraj

Objevte národopisný a vlastivědný časopis Slovácka Malovaný kraj

Možná i vy patříte k těm, kterým v současné době plné globalizace začínají chybět vlastní kořeny, tradice a zvyky, které naši vlast, kraje i rodiny odlišovaly od jiných a činily je zajímavými. Při cestách do zahraničí postrádáte tradiční kuchyni, na niž jste se dříve těšili. Všude nacházíte jen fastfoody nabízející hmotu plnou zvýrazňovačů chuti a prázdných kalorií s minimem živin. Časopis Malovaný kraj ctí dědictví minulosti a pohladí duši.

Jeho první číslo vyšlo v Břeclavi v srpnu v roce 1946 a díky spolku Malovaný kraj, z.s., toto periodikum dodnes předává lidem tradice v moderním pojetí. Dobrovolný svazek členů zajímajících se o lidovou kulturu uchovává a rozvíjí kulturu folklorního regionu Slovácka. Český rozhlas Brno odvysílal k 75. výročí založení časopisu seriál pořadů. Jednotlivé díly si můžete poslechnout na tomto odkazu.

Udržení kulturních tradic Slovácka

Mezi hlavní činnosti spolku patří propagace národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj, vytváření podmínek pro péči a uchovávání tradiční lidové kultury, hudby, krojů i zvyků, osvětová činnost, podpora výchovy, vzdělávání, ochrany přírody a krajiny, zachování důležitých svědectví o životě našich předků, kulturní spolupráce s příhraničními regiony a upevňování regionálního povědomí. Možná i vám časopis pomůže znovu nalézt mizející kořeny vlastní identity, po nichž podvědomě toužíte.

Časopis Malovaný kraj

Malovaný kraj je dvouměsíčník o 32 stranách zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka s články o zajímavých osobnostech, lidových muzikách, muzeích, pamětních síních, technických památkách, archeologii, výtvarném umění, architektuře, přírodě i knihách o regionu. Na jihovýchodní Moravě žije ve městech a vesnicích mnoho autorů přispívajících do periodika – jsou z řad odborníků, pamětníků i dopisovatelů zajímajících se o tradice svého domova a kraje.

Oživení tradic a nalezení kořenů

Populárně-vědným obsahem a pestrou škálou článků časopis spojuje čtenáře úzce zájmově specializovaných sborníků a komerčních tiskovin. Periodikum založila v rámci Slovácké edice skupina lidí kolem Fanoše Hřebačky-Mikuleckého, který začal zachraňovat mizející hodnoty lidové kultury. Malovaný kraj vychází 6× ročně a stojí 45 Kč. Redakce nabízí i celoroční předplatné za 270 Kč. Zakoupíte ho v některých knihkupectvích, infocentrech a novinových stáncích.