Využití tepelných čerpadel v panelových domech

Tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje dostupné všude kolem nás. Využití takových zdrojů pro větší budovy však vyžaduje důkladnou projektovou přípravu, aby zdroj tepla dokázal maximálně využít dané podmínky, které poskytuje primární obnovitelný zdroj tepla. Co vše obnáší využití tepelných čerpadel v panelových domech?

Panelové domy mají svá specifika

Panelové bytové domy ale ve většině případů v současnosti neodpovídají standardům moderního bydlení, jedná se o budovy energeticky velmi náročné, trpící častým výskytem poruch nosných konstrukcí a jiných havarijních situací. Tyto domy mají v současné době také nevyhovující tepelně technické vlastnosti.

Aby bylo možné tepelné čerpadlo v panelovém domě využít, není nutné mít zateplenou budovu. Pořízení vlastní kotelny je ve výsledku menší finanční zátěž než zateplení domu. Konkrétní technické řešení musí být navrženo každému panelovému domu na míru s ohledem na jeho dispozice, současný stav a podmínky.

Tepelné čerpadlo v panelovém domě

Využití tepelných čerpadel a oprávněnost jejich nasazení v bytových domech mohou přinést mnoho výhod. Panelový dům však musí splňovat určitá kritéria, aby bylo možné použít tepelné čerpadlo do bytu. Tato zařízení nejsou určena výlučně jen pro novostavby, kde to v budoucnu bude jedna z mála možností, jak dosáhnout požadované třídy energetické náročnosti požadovanou zákonem, ale lze je použít i při obnově starších bytových domů, při splnění požadavků na distribuční systém vytápění.

Pravidla umístění tepelného čerpadla jsou tato:

Systém musí být upraven na nízkoteplotní, tzn. maximálně do +50 °C, aby bylo možné nasadit a efektivně využít tepelná čerpadla. Toho lze dosáhnout po adekvátní změně úrovně tepelné ochrany (včetně zateplení obvodového pláště bytového domu) a následném přepočtení tepelných ztrát, z čehož pak vyjde, zda lze využít aktuální soustavu bez její změny. V 95 % případů to vychází beze změn.

Pro maximální možné využití potenciálu těchto zařízení je třeba dobře spočítat potřeby budovy a poté vhodně nadimenzovat tepelná čerpadla. Větší část tepelných čerpadel potřebuje také doplňkový, resp. záložní zdroj energie, kde je prostor pro využití aktuálních centrálních zdrojů tepla, které by však musely být optimalizovány.

Výhody instalace tepelného čerpadla v panelovém domě

Lokální příprava teplé vody, jakož i samostatné vytápění jednotlivých bytů se dostávají stále více do popředí vzhledem k výstavbě stále většího počtu nájemních bytových domů. I zde existuje možnost využití tepelných čerpadel, i když v menší míře, při vzniklých nákladech na jeden byt.

Také takové budovy musí splnit náročné energetické třídy, a proto je třeba i zde hledat možnosti využití obnovitelných zdrojů tepla. K takovým možnostem patří elektrické zásobníky teplé vody, které využívají jako zdroj tepla k ohřevu vody malé tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. Zároveň odvětrávají obytné prostory a tento odpadní vzduch využívají k dosažení vysoké účinnosti přípravy teplé vody pro daný byt. Výhodou pro koncového uživatele je, že zaplatí jen tolik, kolik utratí a zároveň si dokáže kontrolovat vlastní spotřebu.

Závěr

Prostor a potenciál k využití tepelných čerpadel jako obnovitelných zdrojů vhodných pro bytové domy jsou téměř nevyčerpatelné. Tepelná čerpadla v panelových domech jsou pro mnoho z nás ještě neznámým řešením, proto se nebojte toto téma důkladně prozkoumat a případně využít i ve vašem domě.