Splněný sen pro Vás a Vaše děti

V krásném prostředí zrekonstruovaného Centra Viktoria Vás přivítají příjemné prostory mezinárodní jazykové, sportovní a Montessori školky Viki Kids Club. Vaše dítě je tím nejcennějším pokladem, který máte, proto je na místě pečlivě zvážit a promyslet, kam bude docházet téměř každý den, v jakém prostředí si bude hrát a pohybovat se, co a kdo na něj bude mít denně vliv.

Proč jazyková školka?

Jazykové znalosti patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které si člověk osvojí na začátku svého života. Malé dítě nevnímá cizí jazyk, ale melodii, rytmus a zvuky a má úžasnou schopnost odposlouchávat a napodobňovat to, co slyší a navíc ho to baví. Zatímco většina dospělých vnímá učení cizího jazyka jako náročnou a obtížnou činnost, pro děti je to jen dětská hra. A že se jedná o cizí jazyk se dozvídají až mnohem později. Vědecké studie dokázaly, že učení se další řeči je v raném věku tak efektivní a úspěšné, protože všechny řečové vjemy se ukládají do stejné části mozku do věku 7 let. V pozdějším věku se pro každou řeč, kterou se učíme, tvoří jiná síť neuronů, nastává přepínání mezi těmito sítěmi, tudíž obtíž navíc. Zkušení jazykovědci proto doporučují začít se seznamovat s dalším jazykem co nejdříve.

Dopřejte proto svým dětem naučit se cizí jazyk nenásilnou formou, formou hry. Začněte připravovat své dítě na úspěšnější vstup do života již nyní, tato šance se pro vaše dítě již nebude nikdy opakovat. Ve školním věku se již bude muset jazyk učit, teď si bude s cizím jazykem hrát a „nasávat ho všemi póry jako houba". Navíc v mezinárodním prostředí školky, kde jsou spolužáci i cizinci, to jde lépe.

Proč právě my?

Je dobře, že pro své dítě máte dnes na výběr vícero školek, které nabízí celodenní komunikaci v cizím jazyce. Proto doporučujeme navštívit jejich prostory, seznámit se i s okolím a personálem. V naší školce máme 5 interaktivních tabulí, 3 interaktivní podlahy, aby výuka byla pro děti co nejvíc efektivní a také zábavná. Máme svou tělocvičnu, pro rozvoj pohybu dětí. V dnešní uspěchané době je důležitá i nabídka dalších zajímavých aktivit pro dítě v místě, abyste ušetřili čas zbytečným přejížděním. Pokud tam najdou další vyžití i ostatní členové rodiny, je to bonus navíc. Neméně důležitá je i dostupnost a parkování, vždyť tam budete jezdit 2× za den. Tohle všechno vám již každá školka uspokojivě nenabídne, a proto jsme vděční, že se nám podařilo vybudovat Viki Kids Club právě tam, kde je a skloubit hlavně jazyk se sportem i kreativitou. Posuďte prosím sami a vyberte pro své dítě i pro sebe tu nejvhodnější variantu a školka Viki Kids Club bude poctěna, pokud vaše volba padne na ni. O vaši ratolest se postaráme s veškerou péčí a naučíme ji vnímat AJ i další jazyky jako příjemnou a přirozenou zábavu, o čem se přesvědčíte na pravidelných besídkách, na kterých jste předem srdečně vítáni.

Co u nás najdete?

Anglické třídy s celodenní komunikací v AJ pro děti od 2 let (třída Stars, Dolphins a Sharks), Montessori třídu s angličtinou pro děti od 3 let (třída Včeličky /Bees), klasickou českou třídu Sluníčka s celodenní péčí pro děti od 3 let, jesličkovou Montessori třídu Koťátka pro děti od 2 let do 3 let. Zájmové aktivity: anglický jazyk (pro děti, které nechodí do AJ tříd), španělský jazyk, tenis, squash, míčové a pohybové hry, sportíček – základy všeobecné sportovní přípravy a koordinace těla, dětská jóga, taneční kroužek, hudebně dramatický kroužek, výtvarná a kreativní dílna, logopedický kroužek a individuální logopedickou přípravku s p. logopedkou. To vše v místě školky. Dále ve spolupráci s externími lektory nabízíme i kroužek plavání, lyžování, bruslení na ledě a in-line bruslení. Děti mají k dispozici kromě tělocvičny i všechna sportoviště, která areál sportovního centra nabízí, spolupracujeme i se sportovními trenéry. Pro děti je připraven pestrý vzdělávací program, aby zajímavě a plnohodnotně využily čas strávený ve školce. Např. bohatý výtvarně zaměřený program, enviromentální program, program zaměřený na hudební výchovu. Součástí kulturní výchovy jsou i pravidelné návštěvy dětských divadelních představení. Představení divadel, muzikoterapie, nebo workshop se včeličkami a čmeláčky v insektáriu a další zajímavé programy také zveme k nám. Na vycházkách do klidného okolí cyklostezky vedeme děti k lásce a úctě k přírodě, k čemu nám hodně pomáhá i nově zbudovaná obora v místní městské části, kde děti mohou vidět různá domácí zvířátka, která již dnes nemají možnost běžně potkat. V areálu děti mají i svou zahrádku, kde pěstují kytičky, jahůdky, hrášek, rajčátka, fazole…pravidelně o zahrádku pečují a chodí ji zalévat. Děti si každoročně dopěstují i několik velkých dýní, které jim p. učitelky na Halloween vydlabou a upraví do známé halloweenské podoby. Pro děti z jiných školek nabízíme Prázdninovou školku v době letních prázdnin a Sportovně jazykový příměstský tábor pro děti od 5 let.

Viki Kids Club

Viki Kids Club je školka splňující všechny sny rodičů a dětí. Celodenní péče o děti, zábava a zájmové kroužky. Sportovní a relaxační vyžití v areálu i pro rodiče, které je možné v restauraci rozšířit o gurmánský zážitek.

Žádné přejíždění, ale vše na jednom místě.

Bližší informace o mezinárodní jazykové, sportovní a Montessori školce Viki Kids Club v Brně se dozvíte na tel. 724057290 a na Centrum Viktoria