Dobrý stav kanalizace zajistí spokojené bydlení

Za jeden z ukazatelů vyspělosti starověkých, ale i moderních civilizací se obvykle považuje rozvinutost kanalizačního systému. Takovouto vymožeností se mohli chlubit například již obyvatelé měst v antickém Řecku či římské říši. Od dob starověku prošly metody výstavby kanalizace vývojem, který přinesl mnoho zásadních změn k lepšímu. K těmto změnám řádíme kromě jiného rozvoj specializovaného oboru čištění, údržby a oprav kanalizace, který je dnes neodmyslitelnou součástí péče o dobrý stav veřejných i soukromých budov.

Protože nefunkční či prosakující kanalizace může být počátkem konce jinak sebekvalitnější stavby, věnovat pozornost údržbě a čištění odpadního potrubí a septiku se nepochybně vyplatí. Čím dříve je případná závada odhalena, tím snadněji a obvykle také méně nákladně ji lze opravit.

Při podezření na znečištění odpadů nebo jejich prosakování je vhodné kontaktovat odborníky, kteří stav potrubí prověří kamerovou sondou, respektive provedou zkoušku těsnosti kanalizace. Prohlídka a vyčištění kanalizace by mělo proběhnout také v případě, kdy dům čeká kolaudační řízení. Objevené nedostatky pak lze obvykle vyřešit jedním z následujících způsobů dle rozsahu problému: odčerpáním odpadů, vyčištěním potrubí nebo výkopovými či – v lepším případě – bezvýkopovými pracemi pomocí robota

Zavedená firma Moravská fekální a kanální s.r.o. s dlouholetými zkušenostmi v oboru nabízí všechny potřebné služby v oblasti čištění a oprav kanalizací, od čištění potrubí a odčerpávání odpadů přes kamerové sondy a zkoušky těsnosti až po výkopové práce a bezvýkopové opravy pomocí robota.

Udržujte svoji kanalizaci v pořádku. Ušetříte si tak pozdější starosti.