Hřbitovy jsou smutně krásná místa

Hřbitovy jsou posledním místem odpočinku našich blízkých a jako takové mají nenapodobitelnou atmosféru klidu a míru. Společně s obvykle velkým množstvím starých stromů a okrasné zeleni na pozadí ducha našich spočívajících předků stojí za touto zvláštní, úctyhodnou atmosférou z velké části majestátní pomníky zdobené nejrůznějšími hřbitovními doplňky.

Hřbitovní dekorace hrají v rámci křesťanských pohřebních tradic a obyčejů v našich zeměpisných šířkách přinejmenším stejně důležitou roli jako samotný pomník. Hřbitovní doplňky zahrnují širokou škálu předmětů, od hřbitovních lampiček, lamp a luceren přes rozmanité druhy uren a schránek na urny až po hřbitovní vázy a mísy na hrob.

Vlivem počasí a okolní vegetace dochází nevyhnutelně k tomu, že jak pomník, tak hřbitovní dekorace jsou časem poznamenány nánosem nečistot a rostlinného porostu. Tomuto nežádoucímu jevu lze snadno předcházet tak, že pomník, urnu a hřbitovní lampičky, vázy a mísy čistíme pomocí speciálních přípravků k údržbě pomníků a hřbitovních doplňků. Tak bude místo posledního odpočinku vašich blízkých stále zářit na jejich počest a památku.

V současnosti je běžné, že domácí zvířata, nejčastěji psi a kočky, žijí s mnohými z nás během celého svého života ve společné domácnosti a jsou svým způsobem součástí naší rodiny. Není proto divu, že po úmrtí milovaného zvířete bývá častým přáním majitele připomínat si svého věrného zvířecího druha prostřednictvím důstojného zvířecího pomníku, který vydrží mnoho a mnoho let uchovávat pěkné vzpomínky. Běžně jsou proto k dostání vkusné, malé pomníčky určené speciálně pro kočky a psy, se kterými jsme prožili kus svého života.