Vytápějte ekologicky, ušetříte!

Ekologie a ekologické smýšlení v současné době proniká do mnoha sfér lidského života. Ochrana přírody patří k nejdiskutova­nějším soudobým konceptům, které se týkají společnosti jako celku i každého jednotlivce zvlášť. Přestože na celosvětové úrovni tohoto problému, kam spadá například vznik průmyslových zplodin nebo jaderný odpad, toho jednotlivec mnoho nezmůže, na individuální úrovni svého osobního života člověk rozhoduje o svém chování k přírodě sám a může alespoň touto cestou přispět k ochraně životního prostředí.

Jedním z významných kroků v cestě za moderním, ekologickým způsobem života je rozhodnutí o způsobu vytápění našeho domova. Skutečně revolučním mezníkem v této sféře jsou kondenzační kotle, které pracují na velmi jednoduchém principu.
V kouři neboli spalinách, které vznikají při hoření zemního plynu, je ukryto velké množství tepelné energie. Kondenzační kotle toto latentní teplo umí využívat. Ochlazením spalin dochází ke kondenzaci vodní páry a zároveň k uvolnění tepelné energie. Toto teplo pak kondenzační kotel využívá k ohřevu topné vody.

Kondenzační kotel tak znamená jednak finanční úsporu, jednak také šetří životní prostředí tím, že využívá spaliny, které konvenční plynové kotle vypouští do ovzduší.

V současné době, kdy se počítá každá koruna ušetřená za vytápění je rekuperace jedním ze zajímavých způsobů, jak ušetřit až 30 % tepelné energie, která by jinak bez jakéhokoliv užitku „vyletěla“ okny při běžném větrání. Principem rekuperace je zpětné získání tepla z odpadního vzduchu. Poměrně rychlá návratnost investice do rekuperace v horizontu cca 5 let, takže představuje vhodný způsob, jak zajistit v budoucnu požadované úspory.

Zajímavým údajem je také průměrná účinnost rekuperace, která se pohybuje kolem 80%. Při odvodu použitého ohřátého vzduchu ve vzduchotechnickém zařízením, se v rekuperační výměníku teplo předá vzduchu, který naopak do objektu vstupuje. Tím se sníží potřeba ohřívání čerstvého vzduchu přiváděného dovnitř.

Zajišťujeme podlahové topení (podlahové vytápění), které se vyplatí až 20% úsporou Vaší energie.

Přímo geniální myšlenku, jak získat tepelnou energii zcela zdarma a navíc opět šetřit přírodu, přinesla do oblasti vytápění tepelná čerpadla. Tato čerpadla dokáží „nasát“ a přetvořit tepelnou energii a použít ji k ohřevu teplé a topné vody v domě, to vše pouze za minimální spotřeby energie sloužící k pohonu motoru.

Tepelná čerpadla existují buď v podobě vzduch-voda, kdy zařízení čerpá teplo z okolního vzduchu, anebo v podobě země-voda, kdy je zdrojem tepla půda. Bonusem tepelných čerpadel země-voda je možnost jejich využití k chlazení v letních měsících.

Technologický pokrok v oblasti vytápění dokazuje, že žít ekologicky je nejen lidské, ale především chytré.