Pobočky FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Realizace mostů, železničních staveb, izolací, ocelových konstrukcí, dopravy a mechanizace, inženýrských sítí, provizorních mostů, podpěrných konstrukcí, předpínacího systému PROJSTAR-FIRESTA, spínání a zesilování konstrukcí, injektáže-reinjektáže stavebních …

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Odštěpný závod vyrábí a provádí novostavby a rekonstrukce mostních objektů. Dále výroba, montáž a opravy ocelových konstrukcí. Výroba drobných zámečnických výrobků. Vkládání železničních a silničních provizorií.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Odštěpný závod vyrábí a provádí novostavby a rekonstrukce mostních objektů, synchronní zvedání mostů a těžkých břemen včetně počítačového vyhodnocení systémem ENERPAC.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mostní středisko vyrábí a provádí monolitické konstrukce, prefabrikované konstrukce, předpjaté konstrukce, spřažené konstrukce, rekonstrukce veškerých uvedených konstrukcí, statické zajištění konstrukcí metodou dodatečného předpjetí volnými kabely typu ...

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Středisko ocelových konstrukcí vyrábí, montuje a opravuje ocelové konstrukce. Dále výroba drobných zámečnických výrobků a vkládání železničních a silničních provizorií.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Středisko dopravy a mechanizace provádí zemní práce jako kompletní dodávky. Pronájem strojů, nákladních aut a drobné mechanizace.